جلسه دویست و هفتادو دوم شورای اسناد ملی برگزار شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۵/۱۷ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۲۲:۲
جلسه دویست و هفتادو دوم شورای اسناد ملی برگزار شد
دويست و هفتاد و دومين جلسه شوراي اسناد ملي با بررسي 6 رديف فرم هاي درخواست مجوز امحاي اوراق راكد برگزار شد.
دويست و هفتاد و دومين جلسه شوراي اسناد ملي با بررسي 6 رديف فرم هاي درخواست مجوز امحاي اوراق راكد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين جلسه در محل ساختمان گنجينه اسناد ملي و با حضور معاون اسناد سازمان و برخي متخصصان و خبرگان اسناد دولتي، برگزار گرديد.
در اين جلسه 6 رديف فرم هاي درخواست مجوز امحاي اوراق راكد از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت ارتباطات زيرساخت)، سازمان بيمه خدمات درماني، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور (تقليل و افزايش عمر) مورد بررسي قرار گرفت كه طي آن 2 رديف انتقالي، يك رديف تقليل عمر و 3 رديف افزايش زمان نگهداري به تصويب رسيد.
همچنين در پايان جلسه مقرر شد آيين نامه اسناد اهدايي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، پس از اصلاحات در جلسه بعدي مطرح شود.