شش عنوان کتاب جدید توسط انتشارات کتابخانه ملی منتشر می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۵/۲۰ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۲۱:۴۷
شش عنوان کتاب جدید توسط انتشارات کتابخانه ملی منتشر می شود
در دومين جلسه شوراي انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه با حضور دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان برگزار شد، پس از بررسي و تبادل نظر، مقرر شد، به زودي 6 عنوان كتاب جديد توسط انتشارات سازمان منتشر شود.
در دومين جلسه شوراي انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه با حضور دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان برگزار شد، پس از بررسي و تبادل نظر، مقرر شد، به زودي 6 عنوان كتاب جديد توسط انتشارات سازمان منتشر شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. "ايل خلج از جيحون با قنقري(اسناد و تصاوير ايل خلج يكي از ايلات فارس" به كوشش عبدالرضا خسروي، "بررسي جايگاه و ويژگي هاي مكتب شيراز در تذهيب و آرايه هاي هنري" تاليف حبيب الله عظيمي، "تاريخ شفاهي" ترجمه رضا مهاجر، "مولفين سيستان و بلوچستان" به كوشش اكبر شيخ و قاسم سياسر، كتاب "اسنادي از خاندان حاج سيد علي تاجر بيرمي در ايالت فارس" به كوشش احمد عسگري، وحيد كارگر جهرمي و "مجموعه مقالات همايش كتابخانه اي و افراد با آسيب بينايي" تاليف فريبرز درودي، كتاب هايي هستند كه قرار است توسط انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر شوند.
گفتني است شوراي انتشارات سازمان متشكل از رئيس سازمان، معاون كتابخانه ملي، معاون آرشيو ملي، معاون پژوهش، برنامه ريزي و فن آوري، معاون پشتيباني، امور حقوقي و استان ها، مديركل حوزه رياست، روابط عمومي و امور بين الملل، مديركل پژوهش و آموزش و رئيس اداره نشر منابع كتابي و غيركتابي است.