دیدار اعضای انجمن آرشیویست های استرالیا با رئیس کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۵/۳۱ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۱۵:۵۹
دیدار اعضای انجمن آرشیویست های استرالیا با رئیس کتابخانه ملی
جمعي از اعضاي انجمن آرشيويست هاي استراليا با دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ديدار كردند.
جمعي از اعضاي انجمن آرشيويست هاي استراليا با دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ديدار كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد وكتابخانه ملي ج.ا.ا. اعضاي هيات مديره و عوامل اجرايي انجمن آرشيويست هاي استراليا در حاشيه كنفرانس بين المللي اجلاس جهاني آرشيو(ايكا) با دكتر صلاحي ديدار كردند و به ارائه گزارشي از فعاليت هاي انجمن پرداختند.
رئيس كتابخانه ملي نيز در اين ديدار با بيان عملكرد و فعاليت هاي سازمان،از ايجاد تشكل هاي غيردولتي اسناد ملي در ايران حمايت كرد و از نزديك با تجارب و فعاليت هاي آرشيوي انجمن آشنا شد.
گفتني است انجمن آرشيويست هاي استراليا در سال 1975 تاسيس شده و 700 متخصص آرشيوي از دانشگاه ها، مدارس، موسسات آموزشي و كارمندان آرشيو ملي استراليا در آن به صورت فعال عضو هستند. اين انجمن از طريق پرداخت حق عضويت اعضاء و برگزاري كارگاه هاي آموزشي مختلف در طول سال هزينه هاي جاري را تامين مي كند.