هفدهمین اجلاس بین المللی شورای جهانی آرشیو به کار خود پایان داد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۶/۳ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۱۴:۱۵
هفدهمین اجلاس بین المللی شورای جهانی آرشیو به کار خود پایان داد
اجلاس جهاني آرشيو كه به ميزباني كشور استراليا و با حضور نمايندگاني از 95 كشور برگزار شده بود امروز 4 شهريور 1391 به كار خود پايان داد.
اجلاس جهاني آرشيو كه به ميزباني كشور استراليا و با حضور نمايندگاني از 95 كشور برگزار شده بود امروز 4 شهريور 1391 به كار خود پايان داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در اين اجلاس كه به مدت يك هفته برگزار شد، علاوه بر برگزاري كارگاه هاي آموزشي تخصصي، مباحث مهمي در زمينه علوم آرشيوي، همكاري هاي بين المللي در زمينه مسائل آرشيو و استانداردسازي فعاليت هاي آرشيوي اعضاء و همچنين نحوه گسترش همكاري هاي في مابين اعضاء مطرح شد.
شايان ذكر است هيأت ايراني مدعو در اين اجلاس شامل رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي به همراه معاون اسناد و تعدادي از اعضاء كميته ملي حافظه جهاني، در نشست ها و كارگاه هاي اين اجلاس حضوري مثمر ثمر و پررنگ داشتند و توانستند اهم فعاليت ها، دست آوردها و ظرفيت هاي آرشيوي جمهوري اسلامي ايران را براي اعضاء شوراي جهاني آرشيو معرفي كنند.