شورای اسناد ملی کشور تشکیل جلسه داد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۷/۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۷:۴۹
شورای اسناد ملی کشور تشکیل جلسه داد
دويست و هفتادو سومين شوراي اسناد ملي ايران با حضور كارشناسان جلسه خود را برگزار كرد.
دويست و هفتادو سومين شوراي اسناد ملي ايران با حضور كارشناسان جلسه خود را برگزار كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، در اين جلسه كه در ساختمان گنجينه اسناد ملي و با حضور معاون اسناد ملي برگزار شد نمايندگاني از معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت حقوقي، امور مجلس و استان‌ها از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، مركز آموزش و پژوهشهاي بين المللي وزارت امور خارجه، دادستاني ديوان محاسبات كشور و معاونت دادستان كل كشور حضور داشتند.
در اين جلسه 16 رديف فرم هاي "درخواست مجوز امحاي اوراق راكد" وزارت صنعت، معدن و تجارت ؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ؛ سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)؛ سازمان نقشه برداري كشور مورد بررسي قرار گرفت كه طي آن 6 رديف انتقالي ؛ 9 رديف امحايي و 1 رديف امحايي مشروط به تصويب رسيد.
گفتني است در جلسه مذكور، آئين نامه اسناد اهدائي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد تأييد و تصويب اعضاي شورا قرار گرفت.