دکتر صلاحی: "مرکز ملی پیشرفت" برای تصمیم گیری های منسجم با الگوی آینده نگاری راهبردی تشکیل شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۷/۲۳ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۲:۳۰
دکتر صلاحی:
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي كه در مراسم افتتاحيه سومين كنفرانس "مديريت اجرايي" سخنراني مي كرد، پيشنهاد داد: با تشكيل مركز ملي پيشرفت و تلفيق مركز ملي ديده باني و مركز الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني مي توانيم به اتخاذ تصميم هاي منسجم، جلوگيري از اتلاف وقت و انرژي و ترسيم آينده اي روشن كمك كنيم.
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي كه در مراسم افتتاحيه سومين كنفرانس "مديريت اجرايي" سخنراني مي كرد، پيشنهاد داد: با تشكيل مركز ملي پيشرفت و تلفيق مركز ملي ديده باني و مركز الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني مي توانيم به اتخاذ تصميم هاي منسجم، جلوگيري از اتلاف وقت و انرژي و ترسيم آينده اي روشن كمك كنيم.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. وي در ابتدا با مهم خواندن آينده پژوهي و آينده نگاري در مديريت، گفت: تدوين استراژي سازمان اسناد وكتابخانه ملي با درنظرگرفتن اهميت اين موضوع و با نگاهي به فرصت ها و تهديدهاي آينده تا حد ارزيابي عملكرد كاركنان تدوين شده و در مرحله اجرا است.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي سپس ارائه مقاله علمي خود با نام "نقش آينده نگاري راهبردي در تحقق سند چشم انداز" با استفاده از الگوهاي موجود در آينده نگاري و نقشه راه سند چشم انداز 20 ساله، ارتباط دو سويه بين آن ها را ترسيم كرد.
دكتر صلاحي با اشاره به سرنوشت ساز بودن تصميم ها در قرن بيست و يكم كه عصرتغيير پارادايم ها و پيچ تاريخ نام دارد، افزود: فرصت ها و تهديدهاي زيادي در شرايط عدم قطعيت وجود دارد و علم و فن آوري نيز شكاف عميق تري بين گذشته و آينده ايجاد كرده و چالش هايي را به دنبال داشته است.
وي ادامه داد: سازمان ها بايد به استقبال چنين شرايطي بروند، چرا كه فرار از اين شرايط، حل مسئله نخواهد بود، چنانچه در 32 سال گذشته تهديدهاي زيادي را به فرصت تبديل كرديم.
رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي افزود: سخنان ائمه عليهم السلام نيز ما را به استفاده از گذشته و پلي براي آينده راهنمايي مي كنند و آينده نگاري راهبردي نيز تلاش دارد از مرز پيش بيني صرف عبور كند و به آينده مطلوب نظر دارد.
وي با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله به عنوان فرايندي كه گفتمان هاي اجتماعي آينده را با حضور ذينفعان سياسي، اقتصادي و اجتماعي ترسيم مي كند، ادامه داد: اين سند بعد از "الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني" بالاترين سندي است كه در خصوص آينده پژوهي و آينده نگاري در سطح كلان طراحي شده است.
دكتر صلاحي بازنگري در سند چشم انداز را با استفاده از الگوهاي آينده نگاري راهبردي امري مهم خواند و اظهار كرد: به طور قطع با تغيير شرايط، بايد اين سند مهم كشوري مورد تجديد نظر و بازنگري قرار گيرد و رسيدن به اهداف سند چشم انداز را در گرو آينده نگاري راهبردي است.
وي دولت، مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در راس آنها نهاد رهبري را از نهادهاي فعال و درگير با سند چشم انداز و آينده نگاري راهبردي نام برد و گفت: فعال شدن كميسيون جداگانه در مجلس شوراي اسلامي در خصوص آينده پژوهي و هم چنين دفاتر جداگانه در وزارتخانه ها براي تصميم گيري هاي منسجم و در نتيجه آينده اي روشن و جلوگيري از اتلاف وقت و انرژي ضروري است.
گفتني است سومين كنفرانس "مديريت اجرايي" كه با دبيري دكتر مهدي الواني چهره ماندگار مديريت ايران و با همكاري سازمان اسناد و كتابخانه ملي و برخي ديگر از دانشگاه ها و موسسات علمي و پژوهشي كشور برگزار مي شود، تا فردا سه شنبه 25 مهرماه در سالن همايش هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ادامه خواهد داشت.