نشست خبری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بیستمین سال تاسیس حافظه جهانی یونسکو


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۷/۲۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۵۹:۵۰
نشست خبری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بیستمین سال تاسیس حافظه جهانی یونسکو
همزمان با بيستمين سال تاسيس حافظه جهاني يونسكو نشست خبري دكتر اسحق صلاحي، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و رئيس كميته ملي حافظه جهاني در ايران، فردا دوشنبه اول آبان ماه در سازمان اسناد وكتابخانه ملي برگزار مي شود.
همزمان با بيستمين سال تاسيس حافظه جهاني يونسكو نشست خبري دكتر اسحق صلاحي، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و رئيس كميته ملي حافظه جهاني در ايران، فردا دوشنبه اول آبان ماه در سازمان اسناد وكتابخانه ملي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در اين نشست كه نمايندگان برنامه حافظه جهاني يونسكو در آسيا نيز حضور خواهند داشت، دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در ثبت ميراث مستند ايران در فهرست سازمان يونسكو ارائه مي شود.
هم چنين در اين نشست به سوالات خبرنگاران پيرامون تشكيل كميته زير منطقه اي حافظه جهاني با محوريت ايران پاسخ داده مي شود. دبيركل كميسيون ملي يونسكو تركمنستان، مدير علوم اجتماعي كميسيون ملي افغانستان و مديركل آرشيو ملي پاكستان نيز در اين نشست پاسخگوي اصحاب رسانه خواهند بود. اين نشست ساعت 19 در سالن كنفرانس حوزه رياست سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود.
گفتني است در اواخر سال 1386كميته ملي حافظه جهاني در ايران راه اندازي شد و  با تلاش هاي صورت گرفته تاكنون 5 اثر شاهنامه بايسنقري، وقف نامه ربع رشيدي نسخه خطي قرن سيزدهم و مجموعه اسناد اداري آستان قدس رضوي در دوره صفويه، التفهيم لاوايل صناعه التنجيم (نوشته ابوريحان بيروني) و خمسه نظامي در حافظه جهاني به ثبت رسيده اند. هر دو سال يك بار هر كشور مي تواند دو اثر براي ثبت در حافظه جهاني به يونسكو پيشنهاد دهد.