انتشار نخستین شماره فصلنامه علمی- تحقیقاتی ایران شناسی و اسلام شناسی توسط کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۷/۳۰ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۵۹:۵
انتشار نخستین شماره فصلنامه علمی- تحقیقاتی ایران شناسی و اسلام شناسی توسط کتابخانه ملی
نخستين شماره فصلنامه علمي- تحقيقاتي ايران شناسي و اسلام شناسي توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر شد.
نخستين شماره فصلنامه علمي- تحقيقاتي ايران شناسي و اسلام شناسي توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا اين فصلنامه به منظور شناساندن فرهنگ و تمدن اسلامي- ايراني، شناسايي و معرفي آثار مكتوب با موضوع ايران و اسلام و هم چنين تهيه و دردسترس قراردادن اين آثار براي بهره برداري محققان و پژوهشگران منتشر شده است.
معرفي، نقد و تحليل مقالات و مطالب نشريات اسلام‌شناسي و ايران‌شناسي، شناسائي مؤسسات و مراكز ايران‌شناسي و اسلام‌شناسي در جهان و معرفي فعاليت‌ها و كارنامةآنها، معرفي ناشران آثار ايران پژوهي و اسلام پژوهي در جهان، شناساندن ايران‌شناسان و اسلام‌شناسان برجسته و نقد آثارشان، تهيه و انتشار اخبار حوزة گسترده مطالعات اسلامي و ايراني در جهان و معرفي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي در رشته‌هاي ايران‌شناسي و اسلام‌شناسي در دانشگاه‌هاي خارج از كشور از جمله اهداف انتشار اين فصلنامه علمي- تحقيقاتي عنوان شده است.
در بخش ايران شناسي نخستين شماره، مقالاتي از دكتر ناصر تكميل همايون، دكتر قاسم صافي، دكتر علي بلوكباشي ، دكتر ماهوش آموزگار، سيدمحمد صدر هاشمي و پروفسور شاپور رواساني ارائه شده است. گفتگو با پروفسور استيفان ليدر و دكتر عبدالرحيم گواهي و هم چنين ارائه مقالاتي از دكتر كيومرث اميري، اسماعيل تقي‌زاده، دكتر عادل خاني، فاطمه اميرخاني فراهاني، جميله كوكبي، طاهر رحماني از جمله مطالب بخش اسلام شناسي نخستين شماره فصلنامه علمي- تحقيقاتي ايران شناسي و اسلام شناسي است.
استادان،‌ پژوهشگران و صاحبنظران علاقه مند در دو حوزة ايران‌شناسي و اسلام‌شناسي مي توانند مقالات، نظرات و پيشنهادات خود و تازه‌ترين فعاليت‌ها و آثار اسلام‌شناسان و ايران‌شناسان را براي داوري و چاپ به دبيرخانه فصلنامه ارسال نمايند.
شماره‌ تماس‌هاي 81623315 - 81623317 – 88941946 و همچنين فروشگاه اينترنتي سازمان اسناد و كتابخانه ملي به نشاني‌http://bookshop.nlai.ir آماده پاسخگويي و خدمت‌رساني است.