سازمان های برنامه محور پاسخگویی بهتری به نیاز مخاطبان خود دارند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۸/۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۵۷:۵۳
سازمان های برنامه محور پاسخگویی بهتری به نیاز مخاطبان خود دارند
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در سمينار "عزم تغيير، آينده ماندگار(3)" كه امروز سه شنبه 2 آبان ماه در سالن همايش هاي سازمان برگزار شد، با تسليت شهادت پنجمين اختر امامت و ولايت حضرت باقر العلوم عليه السلام گفت: سازمان هاي برنامه محور و كه داراي استراتژي مشخصي هستند، در برابر فعاليت هاي انجام شده سازماني نسبت به مخاطبان و كاربران پاسخگوترند.
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در سمينار "عزم تغيير، آينده ماندگار(3)" كه امروز سه شنبه 2 آبان ماه در سالن همايش هاي سازمان برگزار شد، با تسليت شهادت پنجمين اختر امامت و ولايت حضرت باقر العلوم عليه السلام گفت: سازمان هاي برنامه محور و كه داراي استراتژي مشخصي هستند، در برابر فعاليت هاي انجام شده سازماني نسبت به مخاطبان و كاربران پاسخگوترند.
وي نوشتن برنامه براي سازمان ها را دورشدن از فعاليت هاي سليقه اي و شخص محور توصيف كرد و افزود: سازماني كه برنامه مي نويسد به دنبال هدف گذاري است و همه پتانسيل هاي سازمان را در راستاي اهداف تعريف شده حركت مي دهد و فعاليت هاي سليقه اي و شخص محور حذف و يا حداقل كمرنگ مي شود.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي به ويژگي طلب كار بودن زيرمجموعه در سازمان هاي برنامه محور اشاره و اظهار كرد: علي رغم آگاهي نسبت به اين موضوع، كار را آغاز كرديم، چون حق نداريم منابع و امكانات را به گونه اي به كارگيريم كه فكر من رئيس به تنهايي باشد.
وي صرفه جويي درمنابع و امكانات را يكي از فوايد اصلي داشتن برنامه و استراتژي عنوان كرد و افزود: در آغاز كار و با مطالعه استراتژي تدوين شده قبلي سازمان، متوجه يك اشكال بزرگ در آن شديم كه همانا نبود تفكر استراتژيك در بدنه برنامه و درنتيجه در سازمان بود. حال پس از يك سال كه اين برنامه با همكاري همه بدنه اصلي سازمان و كارشناسان تهيه شده، مي توان فعاليت ها را به درستي پايش كرد و برنامه ها را به صورت هفتگي، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه كنترل و در نتيجه امكانات و منابع را به درستي به سمت هدف اصلي هدايت كرد.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي وجود شرايط غيرعادي و ناگهاني را در طول برنامه اجتناب ناپذير دانست و افزود: بودجه يكي از آن مواردي است كه به دليل برخي شرايط و اقتضائاتي از بيرون و درون سازمان ممكن است بر برنامه وارد شود كه بايد برنامه انعطاف لازم براي مواجه شدن با اين مشكل را داشته باشد.
وي برنامه استراتژي را محصول تعامل و همفكري مجموعه كارشناسان سازمان دانست و گفت: مديراني كه آينده را با توجه به زمان و منابع برنامه ريزي مي كنند و برنامه منسجم و علمي دارند بر زمان و شرايط مسلط هستند و مي توانند حال و آينده مطلوب را مديريت كنند.
دكتر صلاحي تلاش هاي صورت گرفته را براي رسيدن به چشم انداز ايران در سال 1404 و در راستاي همان اهداف عنوان كرد و افزود: همدلي در سازمان يكي از اهداف است كه ما به دنبال آن هستيم تا بتوانيم قوانين را در جاي خود جاري كنيم و بهره وري وكارايي را افزايش دهيم و براي پاسخگويي به مخاطبان سازمان زنده تر و پوياتر حركت كنيم.
وي برتر شدن سازمان در تحقق اهداف و برآوردن نياز مخاطبان را مهم ترين درخواست برنامه موجود دانست و گفت: حيات سازمان، حيات افراد سازمان است، بايد نگاه ها تغيير كند، اگر چه اين برنامه جامع و كامل نيست و براي نخستين تجربه، شايد نقد هاي زيادي هم داشته باشد.
دكتر صلاحي با اشاره به اينكه نقص يك برنامه يا قانون دليلي بر عمل نكردن به آن نيست، ادامه داد: نگاه نقادانه مي تواند در اصلاح كار، انتخاب راه هاي ميان بر و كاهش هزينه ها كمك باشد و بايد تمام مجموعه تلاش خود را براي هماهنگي بيشتر و اصلاح امور بگذارند.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي با اشاره به 753 برنامه موجود در سند استراتژيك سازمان كه توسط معاونت هاي چهارگانه و دو مديريت مستقل سازمان اجرا خواهد شد، گفت: در بسياري از اين برنامه ها معاونت ها و مديريت هاي مختلف به صورت مستقل يا همكار براي رسيدن به هدف همكاري مي كنند و موفقيت اهداف استراتژيك و برنامه ها از طريق گزارش گيري هاي منظم كنترل و سنجش مي شود.
گفتني است برنامه استراتژيك سازمان طي جلسات منظم كارگروه ويژه استراتژيك و با شركت مديران، معاونان، روساي ادارات، گروه ها و كارشناسان سازمان تدوين نهايي شده و شامل 753 برنامه است كه 202 برنامه مربوط به معاونت كتابخانه ملي، 134 برنامه مربوط به معاونت اسناد ملي، 175 برنامه مربوط به معاونت پژوهش، برنام ريزي و آموزش، 114 برنامه مربوط به معاونت پشتيباني، امور حقوقي و استان ها، 116 برنامه مربوط به حوزه رياست، روابط عمومي و امور بين الملل و 14 برنامه نيز براي ارتقاء امنيتي سازما مربوط به حوزه حراست به صورت مستقل را در بر مي گيرد. اين برنامه ها در پايان مراسم توسط معاونت هاي مختلف به مديران كل مربوطه ابلاغ شد.