فعالیت های سازمان اسناد و کتابخانه ملی در زمینه کودکان کم نظیر است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۸/۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۵۷:۲۵
فعالیت های سازمان اسناد و کتابخانه ملی در زمینه کودکان کم نظیر است
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي، كار براي كودكان را ارزشمند و تخصصي توصيف كرد و فعاليت هاي سازمان را در اين زمينه كم نظير دانست
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي، كار براي كودكان را ارزشمند و تخصصي توصيف كرد و فعاليت هاي سازمان را در اين زمينه كم نظير دانست.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در ديدار دكتر اسحق صلاحي و علي زارعان مشاور كودك در معاونت رسانه مجازي صداوسيما، بر همكاري طرفين با هدف تهيه برنامه هاي ويژه كودكان و بهره مندي از منابع مربوط به كودكان در كتابخانه ملي تأكيد شد.
علي زارعان در اين ديدار ضمن توضيحاتي درباره شبكه مجازي صداو سيما و بخش كودك آن و با اشاره به ظرفيت هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، از دكتر صلاحي خواست تا در زمينه توليد محتواي رسانه اي با اين سازمان همكاري داشته باشد.
دكتر صلاحي نيز در همين زمينه با برشمردن فعاليت هايي كه سازمان تاكنون در زمينه نشر مكتوبات ويژه كودكان انجام داده، گفت: به تعبير حديث مشهوري كه مي گويد ذهنيات كودكان مثل نقشي بر سنگ مي ماند، بايد محتوايي تهيه كرد كه مفيد باشد. وي ادامه داد: در سازمان اسناد و كتابخانه ملي، يك سايت مخصوص كودكان تهيه شده كه بازديدكنندگان بسياري دارد و طبق آخرين آمار ۱۱۱۸ جلد كتاب هم در آن بارگذاري شده است. همچنين تالاري نيز براي كودكان و نوجوانان تدارك ديده شده است كه فضاي بي نظيري براي آشنايي كودكان و نوجوانان با كتاب و مطالعه ايجاد كرده است.
در پايان اين ديدار رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي، با مهم خواندن پيشنهاد مشاور كودك در معاونت رسانه مجازي سازمان صداو سيما، خواستار تهيه پيش نويسي براي امضاء مفاهمه نامه و تعميق روابط در اين حيطه شد.