حضور فعال سازمان اسناد و کتابخانه ملی در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۸/۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۵۵:۵۷
حضور فعال سازمان اسناد و کتابخانه ملی در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها
سازمان اسناد و كتابخانه ملي با معرفي و نمايش آثار و پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه مطبوعات در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي مطبوعات و خبرگزاري ها حضوري چشم گير دارد.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي با معرفي و نمايش آثار و پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه مطبوعات در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي مطبوعات و خبرگزاري ها حضوري چشم گير دارد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد كتابخانه ملي ج. ا.ا. ازجمله آثار به نمايش در آمده، كتاب مطبوعات، كتاب اسناد و مطبوعات ايران و راهنماي مجله ها و روزنامه هاي ايران است.
گفتني است سازمان اسناد و كتابخانه ملي در هجدهمين دوره نمايشگاه بين المللي مطبوعات و خبرگزاري ها به عنوان روابط عمومي برتر انتخاب شد.
شايان ذكر است غرفه كتابخانه ملي در شبستان، طبقه همكف، روبروي محراب داير است.