استفاده از رده بندی نوین اسناد مغناطیسی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۹/۱۷ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۴۴:۲۵
استفاده از رده بندی نوین اسناد مغناطیسی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی
همزمان با ورود اطلاعات تاريخ شفاهي گروه اطلاع‌رساني منابع ديداري و شنيداري، رده بندي جديد اين منابع نيز در مخزن اسناد مغناطيسي به كار گرفته شد.
همزمان با ورود اطلاعات تاريخ شفاهي گروه اطلاع‌رساني منابع ديداري و شنيداري، رده بندي جديد اين منابع نيز در مخزن اسناد مغناطيسي به كار گرفته شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، پس از برگزاري جلسه هاي متعدد كارشناسي و تخصصي در اين زمينه، كارگروه شيوه نامه رده بندي منابع ديداري و شنيداري، مستقر در اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات سازمان اسناد و كتابخانه ملي، شيوه نامه رده بندي منابع ديداري و شنيداري مورد استفاده خود را اعلام كرد.
بر اين اساس، پس از بررسي شرايط فيزيكي مخزن، تعداد و تنوع منابع موجود و با توجه به اطلاعات موجود در وبگاه ها و رده بندي تعدادي از منابع، نوعي روش چيدمان ويژه، براي اين نوع مواد اطلاعاتي در نظر گرفته شده است.
همچنين بر طبق اين روش، اساس چيدمان منابع در مخزن حامل هاي مغناطيسي بر اساس فيزيك و نوع آنها است و محل استقرار آنها نيز پيش از رده بندي توسط آرشيويست معين شده و آدرس دهي خواهد شد. ديگر اجزاء اين رده بندي، اصلي يا كپي بودن حامل، شماره ثبت و سال توليد است.
شايان ذكر است، اين روش از روش هاي رده بندي "روسو" اقتباس شده و بر اساس شرايط موجود، بهينه سازي شده است. اين اقدام به ساماندهي حامل هاي صوتي و تصويري در مخزن كمك به سزايي مي كند و موجب سهولت و سرعت بازيابي اطلاعات مي شود.