کتابخانه ملی در اجرای طرح تاریخ شفاهی حوزه دفاع مقدس همکاری می کند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۹/۲۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۴۲:۲۱
کتابخانه ملی در اجرای طرح تاریخ شفاهی حوزه دفاع مقدس همکاری می کند
بر اساس تفاهم نامه امضا شده بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي و موسسه موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت، مقرر شد سازمان در اجراي طرح تاريخ شفاهي حوزه دفاع مقدس با موزه دفاع مقدس همكاري كند.
بر اساس تفاهم نامه امضا شده بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي و موسسه موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت، مقرر شد سازمان در اجراي طرح تاريخ شفاهي حوزه دفاع مقدس با موزه دفاع مقدس همكاري كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين تفاهم نامه كه به امضاي دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان و جواد خضرايي رئيس موسسه موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت رسيد، دو طرف بر بهره گيري متقابل از منابع اطلاعاتي، ظرفيت ها و فرصت هاي پژوهشي، مطالعاتي و تخصصي تاكيد كردند.
اسكن كتب و نشريات مرتبط با دفاع مقدس، مبادله كتاب، عكس، منابع صوتي و تصوير، لوح فشرده، بررسي اسناد و تاريخ شفاهي در حوزه دفاع مقدس و ارائه تصوير اسناد مرتبط با دفاع مقدس از بندهاي ديگر اين تفاهم نامه است.
هم چنين بر اساس اين تفاهم نامه مقرر شد، طرفين در برگزاري نمايشگاه ها، سخنراني ها، كارگاه هاي علمي،آموزشي و پژوهشي همكاري كنند. از ديگر مفاد اين تفاهم نامه مي توان به اشتراك منابع اطلاعاتي موجود در موسسه موزه ملي دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت براي تكميل منابع سازمان اسناد و كتابخانه ملي و تهيه رونوشت منابع موجود در كتابخانه ملي براي استفاده در موزه دفاع مقدس است.
لازم به ذكر است بر اساس اين تفاهم نامه سازمان اسناد و كتابخانه ملي متعهد به آموزش فهرست نويسي، نمايه سازي، چكيده نويسي، و طبقه بندي اسناد موسسه موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت شد.