همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه، نشست های علمی سرای پژوهش کتابخانه ملی برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۹/۲۴ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۴۲:۷
همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه، نشست های علمی سرای پژوهش کتابخانه ملی برگزار می شود
همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه، دوره جديد نشست هاي سراي پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملي، از فردا در مركز همايش هاي سازمان برگزار مي شود.
همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه، دوره جديد نشست هاي سراي پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملي، از فردا در مركز همايش هاي سازمان برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اولين نشست نتايج اتاق هاي پژوهشي كتابخانه ملي با سخنراني دكتر "عبدالرسول خليلي" و با موضوع " جنبش دانشجويي، عصر روشنگري و نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت" فردا يكشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۱برگزار مي شود.
لازم به ذكر است نشست هاي علمي سراي پژوهش، داراي سابقه اي ۴ ساله است و طي آن در دوره اي مشخص، اتاق پژوهشي ويژه در اختيار پژوهشگران واجد شرايط قرار مي گيرد و نتايج مطالعات محققان در اين نشست هاي علمي براي علاقه مندان ارائه مي شود.
خاطرنشان مي شود اين نشست از ساعت ۱۰ تا ۱۲برگزار مي شود شركت در آن براي عموم علاقه مندان آزاد است.