نشست "بررسی اصطلاحات مالی دوره صفویه" توسط پژوهشکده اسناد برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۹/۲۴ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۴۱:۲۵
نشست
نشست "بررسي اصطلاحات مالي دوره صفويه(سيورغال، عشرده و نيم و وظيفه)" توسط پژوهشكده اسناد در ساختمان آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود.
نشست "بررسي اصطلاحات مالي دوره صفويه(سيورغال، عشرده و نيم و وظيفه)" توسط پژوهشكده اسناد در ساختمان آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين نشست كه فردا يكشنبه 26 آذرماه برگزار مي شود، "ابوالفضل حسن آبادي" پيرامون موضوع سخنراني مي كند.
گفتني است اين نشست ساعت 10 صبح در تالار همايش هاي ساختمان آرشيو ملي برگزار مي شود و شركت در آن براي عموم علاقه مندان آزاد است.