نشست علمی "جنبش دانشجویی، عصر روشنگری و نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت" در کتابخانه ملی برگزار شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۹/۲۵ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۴۰:۱۶
نشست علمی
اولين نشست از سلسله نشست هاي علمي سراي پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملي، امروز يكشنبه 26 آذرماه با سخنراني دكتر "عبدالرسول خليلي" برگزار شد.
اولين نشست از سلسله نشست هاي علمي سراي پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملي، امروز يكشنبه 26 آذرماه با سخنراني دكتر "عبدالرسول خليلي" برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين نشست تخصصي، دكتر خليلي نتايح مطالعات خويش در كتابخانه ملي را حول محور مكتب انتقادي فرانكفورت ارائه كرد. اين مطالعات در قالب كتاب "هربرت ماركوزه" به چاپ رسيده و بر عصر روشنگري و سير تاريخي انديشه در غرب نگاهي دارد و در نهايت روند شكل گيري مطالعات انتقادي و در رأس آن مكتب فرانكفورت كه در آن اصحاب اين مكتب را مورد بررسي و تحليل قرار داده است.
دكتر خليلي در بخشي از سخنان خود ، ضمن برشمردن كاستي هاي تفكر غربي به واسطه تكيه بيش از حد بر اومانيسم و دوري از خدا، تأكيد كرد: امروز جهان نيازمند يك ديدگاه بينابيني از راه هاي شناخت است و در واقع عقل گرايي بدون تأسي بر وحي، نتايج مطلوبي براي بشر نخواهد داشت، به ويژه براي كشور ما كه داراي صبغه ديني بوده و هست، صرف نگاه كانتي كه مبتي بر عقلانيت محض بود، كاربردي ندارد.
دكتر خليلي همچنين با يادآوري روز وحدت حوزه و دانشگاه و شهادت دكتر محمد مفتح افزود: در سالروز شهادت مردي هستيم كه منادي جمع عقلانيت و دين بود و اين ديدگاه مي تواند براي همه ما الگوي مناسبي را به بار آورد.
گفتني است ادامه نشست به صورت تعاملي پيگيري شد و حضار سوألاتي را در زمينه هاي مرتبط پرسيدند.
خاطرنشان مي شود، نشست هاي علمي و تخصصي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، نتايح تلاش پژوهشگراني است كه در اتاق هاي سراي پژوهش كتابخانه ملي، به مدت زمان معيني، مشغول تحقيق مي شوند و نتايج تلاش علمي خويش را در قالب نشست هايي از اين دست ارائه مي كنند.