بازدید دانش آموزان دبیرستان البرز از سازمان اسناد و کتابخانه ملی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۹/۲۵ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۴۰:۲
بازدید دانش آموزان دبیرستان البرز از سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمعي از دانش آموزان دبيرستان دولتي البرز از ساختمان كتابخانه ملي ديدن كردند.
جمعي از دانش آموزان دبيرستان دولتي البرز از ساختمان كتابخانه ملي ديدن كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين بازديد جمعي از دانش آموزان و كادر آموزشي دبيرستان البرز حضور داشتند و از نزديك بخش ها و فعاليت هاي سازمان را نظاره گر شدند.
از نكات قابل ذكر اين ديدار پرسش هاي كنجكاوانه دانش آموزان از متصديان كتابخانه ملي بود كه با پاسخ مبسوط همكاران كتابخانه ملي روبرو مي شد.
گفتني است سازمان اسناد و كتابخانه ملي با دارا بودن كتابخانه تخصصي نوجوانان، مكان مناسبي را براي بازديد دانش آموزان ايجاد كرده است. همچنين بخش مرجع كتابخانه ملي نيز داراي منابع و دايرة المعارف هاي بنيادين و مهمي در زمينه كودكان و نوجوانان است.
اضافه مي شود دبيرستان البرز از جمله دبيرستان هاي ماندگار و قديمي تهران محسوب مي شود كه رجال فرهنگي و سياسي بسياري در در خود تربيت كرده است.