آثار نفیس خطی کتابخانه ملی در کتابخانه دیجیتالی جهانی قرار گرفت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۹/۲۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۳۷:۵۹
آثار نفیس خطی کتابخانه ملی در کتابخانه دیجیتالی جهانی قرار گرفت
هفت اثر نفيس خطي موجود در سازمان اسناد و كتابخانه ملي با قرار گرفتن در كتابخانه ديجيتال جهاني از 25 آذرماه در دسترس همه جهانيان قرار گرفت.
هفت اثر نفيس خطي موجود در سازمان اسناد و كتابخانه ملي با قرار گرفتن در كتابخانه ديجيتال جهاني از 25 آذرماه در دسترس همه جهانيان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، كتابخانه ديجيتال جهاني با گلچيني از آثار رقمي شدة مربوط به زبانها و فرهنگ هاي مختلف، از سه سال پيش با نشاني اينترنتي www.wdl.org به معرفي آثار برجسته و نفيس جهاني مي پردازد. اين كتابخانه مجازي بين‌المللي كه با حمايت يونسكو و با هدف ارتقاي تفاهم بين فرهنگ ها، گسترش حجم و تنوع محتواي فرهنگي در شبكة جهاني و دسترس پذيرسازي منابع براي آموزشگران، پژوهشگران و كاربران راه انداز شده است. آثار موجود در سايت اين كتابخانه شامل نسخ خطي، منابع نفيس و ناياب، نقشه، صدا، نت موسيقي، تصوير، طرح هاي معماري، و مانند آن است و براي هر منبع علاوه بر فايل هاي ديجيتالي محتوا، فراداده هايي آماده مي كند. همچنين متن چكيده ها نيز به صورت شنيداري قابل دسترسي است.
آثار ايراني كه تاكنون در اين كتابخانه در دسترس جهانيان قرارگرفته است، شامل نسخه اي از قرآن نفيس خطي، "عجايب المخلوقات"، "رساله جهاديه"، "ذخيره خوارزمشاهي"، "سفينه ملاصدرا" و دو اثر چاپي نفيس "مثنوي معنوي" و "شاهنامه بايسنقري" است كه پس از رقمي سازي براي نماينده كتابخانه ديجيتال جهاني ارسال و در اين كتابخانه قرار گرفت.
گفتني است سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران به عنوان اولين نماينده از ايران در كتابخانه ديجيتال جهاني به معرفي و ديجيتال سازي هفت اثر نفيس و خطي از ذخاير گرانبهاي فرهنگ و هنر ايراني به جهانيان و حفاظت از آنها در گنجينه جهاني ديجيتالي مي پردازد. لازم به ذكر است اين منابع عظيم و فاخر ملي از طريق نشاني http://www.wdl.org/en/search/gallery/?institution=national-library-and-archives-islamic-republic-iran قابل دسترسي است.