به کارگیری شاخص های دقیق در ارزیابی کارکنان، باعث ایجادعدالت اداری می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۳۴:۵
به کارگیری شاخص های دقیق در ارزیابی کارکنان، باعث ایجادعدالت اداری می شود
دكتر صلاحي در نشست مديران سازمان اسناد و كتابخانه ملي در زمينه ارزيابي شاخص هاي سنجش عملكرد كاركنان و معرفي "سامانه نظام مديريت عملكرد كاركنان" گفت: شاخص هاي دقيق موجب روشن تر شدن وظايف افراد و دوري از بي عدالتي اداري مي شود.

دكتر صلاحي در نشست مديران سازمان اسناد و كتابخانه ملي در زمينه ارزيابي شاخص هاي سنجش عملكرد كاركنان و معرفي "سامانه نظام مديريت عملكرد كاركنان" گفت: شاخص هاي دقيق موجب روشن تر شدن وظايف افراد و دوري از بي عدالتي اداري مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در نشست معرفي و اجراي "سامانه نظام مديريت عملكرد كاركنان" كه با حضور رئيس سازمان، معاونان، مديران كل، رؤساي گروه ها و كارشناسان مسئول سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار شد، دكتر صلاحي با اشاره به وجود شاخص هاي مختلف در يك سازمان براي سنجش عملكرد افراد و احتمال دخيل شدن حب و بغض افراد در آن گفت: وجود سيستمي كه بتواند فرمت ارزيابي هر شخص را مشخص كند و در اختيار وي قرار دهد، سنجش افراد را عادلانه تر خواهد كرد و فضاي مناسبي براي ادامه همكاري پديد مي آورد.

رُيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي همچنين نقش مديران كل و معاونان آنها را در ارزيابي نيروها مهم دانست و اضافه كرد: شاخص هاي ارزيابي مي بايست به طور دقيق اندازه گيري كند، چرا كه اگر شاخص ها ايرادي داشته باشند و پايايي و روايي لازم را نداشته باشند، نمي توان به درستي عملكرد سازمان را سنجيد. همچنين بايد ميان شاخص هاي تخصصي، عمومي و استراتژيك رابطه اي منطقي وجود داشته باشد.

صلاحي در پايان يادآور شد: اين سامانه به صورت آزمايشي اجرا مي شود و سعي مي كنيم تا پايان سال شاخص هاي دقيقي را براي ارزيابي عملكردها تهيه كنيم و براي نهاد رياست جمهوري ارسال نماييم.

در پايان صحبت هاي دكتر صلاحي، برخي از مديران سازمان اسناد و كتابخانه ملي يه ارائه ديدگاه هاي خود پرداختند و سوألاتي را نيز مطرح كردند كه دكتر صلاحي به آن پاسخ داد.

خاطرنشان مي شود سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران از سال گذشته مشغول بررسي سامانه اي بر مبناي مديريت استراتژيك سازماني براي تنظيم شيوه اي علمي در سنجش عملكرد كاركنان خود است و در اين زمينه معاونت پژوهش، برنامه ريزي و فناوري، پيگير اجرايي شدن اين سامانه است.