کتابخانه ملی و فرهنگستان هنر مکمل یکدیگرند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۳۳:۱۰
کتابخانه ملی و فرهنگستان هنر مکمل یکدیگرند
دكتر صلاحي طي ديداري از فرهنگستان هنر هر دو مركز فرهنگي را مكمل يكديگر دانست و بر گسترش همكاري هاي في مابين تأكيد كرد.
دكتر صلاحي طي ديداري از فرهنگستان هنر هر دو مركز فرهنگي را مكمل يكديگر دانست و بر گسترش همكاري هاي في مابين تأكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي امروز چهارشنبه 13 دي 1391 دكتر صلاحي و معاونان سازمان اسناد و كتابخانه ملي، طي نشستي صميمانه از بخش هاي مختلف فرهنگستان هنر نيز بازديد كردند.
در اين ديدار ابتدا دكتر صلاحي ضمن با اهميت دانستن فعاليت فرهنگستان هاي كشور به ويژه فرهنگستان هنر در نشر آثار هنري در حيطه ايران و اسلام گفت: ما نيز در سازمان اسناد و كتابخانه ملي، فعاليت هاي بسياري در زمينه تخصصي كردن وظايف خود داشته ايم و مي توانيم در زمينه هاي هنري نيز بخش ويژه اي را در سايت سازمان تدارك ببينيم كه منبعث از همكاري هاي دوجانبه باشد.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در ادامه با بر شمردن اهميت سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در حفظ و نگهداري منابع دانش در ايران از گذشته تاكنون گفت: پيشرفت هايي كه تاكنون در سازمان اسناد و كتابخانه ملي داشته ايم كم نظير بوده و شاهد اين مدعا اقرار مهمانان خارجي ما درهنگام بازديد از سازمان است كه از عظمت سازمان تحير مي كنند. صلاحي در تشريح ظرفيت هاي سازمان ادامه داد: در حوزه هاي كتاب و سند خدمات شاياني ارائه كرده ايم كه در منطقه بي نظير هستند. براي مثال در زمينه اطلاع رساني منابع، داراي سايت مرجعي هستيم كه به كاربران به صورت آنلاين خدمات ارائه مي كند و در سراي پژوهش سازمان نيز پژوهشگران از خدمات ويژه اي بهره مند هستند. همچنين كتابخانه ملي به دليل شبانه روزي بودن يكي از معدود كتابخانه هاي جهان در اين زمينه نام گرفته است و حتي خدمات سازمان از طريق تلفن همراه نيز قابليت استفاده دارد كه همه اين مسائل نشان دهنده حركت به سمت مجازي شدن و دسترس پذير كردن اطلاعات سازمان براي تمام مردم ايران و جهان و به ويژه براي دوست داران فرهنگ اسلامي- ايراني در سراسر جهان است.
دكتر صلاحي همچنين در زمينه وظايف انحصاري سازمان اسناد و كتابخانه ملي نظير رياست كميته حافظه جهاني، صدور مجوز براي امحاء اسناد كشور و همچنين در زمينه وضعيت هيأت امناي سازمان نيز توضيحاتي ارائه كرد.
در ادامه اين ديدار استاد علي معلم دامغاني، رئيس فرهنگستان هنر ضمن اداء خيرمقدم و خوش آمد گويي به رئيس سازمان اسناد و كتابخاه ملي و هيأت همراه، توضيحاتي در زمينه وظايف و جايگاه فرهنگستان هنر ارائه كرد. وي همچنين در سخناني مسئوليت اين فرهنگستان را نه تنها متوجه كشور ايران، بلكه متوجه تمام بخش هاي متأثر از فرهنگ ايراني دانست و خاطرنشان كرد: هم اكنون به عنوان ايران فرهنگي كه سراسر منطقه را در بر مي گيرد آنقدر بزرگ هستيم كه نبود ما باعث ايجاد خلاء بزرگي در جهان فرهنگ مي شود.
استاد معلم همچنين با اشاره به وظايف مشترك سازمان اسناد .و كتابخانه ملي و فرهنگستان هنر تصريح كرد: فلسفه وجودي فرهنگستان هنر، جمع آوري و نگهداري هنرهاي مربوط به ايران فرهنگي و تاريخي است و در اين راه بدون شك اگر همراهي سازمان اسناد و كتابخانه ملي نباشد كار ما عقيم باقي خواهد ماند.
در پايان اين جلسه دو طرف موافقت خود را با ارائه پيش نويس تفاهم نامه اي براي پيگيري همكاري ها ميان يكديگر اعلام داشتند. همچنين در پايان دكتر صلاحي و هيأت همراه ايشان به همراه رئيس فرهنگستان هنر به بازديد از بخش هاي مختلف فرهنگستان هنر نظير استوديو هاي ضبط برنامه و موسيقي، كتابخانه، سالن كنفرانس 100 نفره، نمازخانه و نگارخانه پرداختند.