تفاهم نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی امضاء شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۲۹:۵۹
تفاهم نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی امضاء شد
تفاهم نامه اي با محوريت موضوعي بهره گيري سازمان اسناد و كتابخانه ملي و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي از منابع اطلاعاتي، ظرفيت ها و فرصت هاي پژوهشي و تخصصي متقابل ميان دو سازمان به امضاء دكتر صلاحي و دكتر محمدباقر خرمشاد رؤساي سازمان اسناد و كتابخانه ملي و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي رسيد.
تفاهم نامه اي با محوريت موضوعي بهره گيري سازمان اسناد و كتابخانه ملي و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي از منابع اطلاعاتي، ظرفيت ها و فرصت هاي پژوهشي و تخصصي متقابل ميان دو سازمان به امضاء دكتر صلاحي و دكتر محمدباقر خرمشاد رؤساي سازمان اسناد و كتابخانه ملي و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي رسيد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران طبق ماده 2 اين تفاهم نامه دوطرف در زمينه تهيه كتابشناسي و تحليل استنادي آثار منتشره خارج از كشور در زمينه انقلاب اسلامي، اسلام وايران و همچنين ساماندهي نسخه هاي خطي ايران در خارج از كشورتعهد دارند.
همچنين بر طبق ماده سوم اين تفاهم نامه، در مهمترين بندها، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي تعهد دارد دو نسخه از آثار منشر شده مكتوب و چندرسانه اي را براي سازمان اسناد و كتابخانه ملي فراهم كند و علاوه بر آن به منظور بازديد شخصيت هاي فرهنگي از كشور، كتابخانه ملي را به عنوان يك مقصد در نظر داشته باشد. برطبق اين تفاهم نامه سازمان اسناد و كتابخانه ملي نيز تعهد دارد در تأمين منابع مورد نياز سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در خارج از كشور اهتمام لازم را داشته و در تهيه نسخه هاي كمياب خطي و سنگي براي پژوهشگراني خارج از كشور، با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي همكاري داشته باشد.
گفتني است اين تفاهم نامه از تاريخ اول بهمن سال 1391 به مدت سه سال معتبر خواهد بود.