نخستین همایش " محتوای ملی در فضای مجازی" فردا در کتابخانه ملی برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۲۹:۴۵
نخستین همایش
نخستين همايش " محتواي ملي در فضاي مجازي(همايش تهران)" فردا چهارشنبه 4 بهمن ماه در سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود.
نخستين همايش " محتواي ملي در فضاي مجازي(همايش تهران)" فردا چهارشنبه 4 بهمن ماه در سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 41 مقاله و پوستر در حوزه هاي مختلف از مهندسي شبكه و نرم افزار تا حوزه هاي ارتباطات انساني، فضاي مجازي، رسانه و مطالعات فرهنگي به دبيرخانه همايش رسيده كه از ميان آن ها 25 مقاله و 6 پوستر انتخاب شدند و در 6 پنل ارائه مي شود.
از ميان مقالات انتخاب شده، 9 مقاله و 2 پوستر مقاله با موضوع توليد محتواي مجازي و مسائل مرتبط با آن ، 5 مقاله و 3 پوستر و مقاله با موضوع سياست‌گذاري، مديريت و برنامه‌ريزي محتواي مجازي، 3 مقاله و 2 پوستر مقاله با موضوع كاربران و محتواي مجازي و قوانين و 5 مقاله و 1 پوستر مقاله با موضوع ارزيابي و نظارت بر محتواي مجازي مي پردازد.
هم چنين در اين همايش شخصيت هاي علمي ايراني بسياري از دانشگاه هاي مختلف و در حوزه سياست گذاري و امورد اجرايي مجازي سخنراني خواهند كرد. 3 نفر از اساتيد برجسته خارجي حوزه فضاي مجازي به نام هاي " آتنا كاراتزو گيانو" ، "كرك سنت امانت" و "كريستوف ژرمان" در اين همايش سخنراني خواهند داشت كه 2 نفر به صورت آن لاين سخنراني مي كنند. "كريستوف ژرمان" استاد دانشگاه و متخصص در حقوق قانون مالكيت معنوي است كه در اين همايش حضور خواهد داشت.
گفتني است نخستين همايش " محتواي ملي در فضاي مجازي(همايش تهران)" ساعت 8:30 صبح در سالن همايش هاي سازمان برگزار مي شود.