همایش محتوای ملی در فضای مجازی صبح امروز آغاز به کار کرد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۳ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۲۹:۵
همایش محتوای ملی در فضای مجازی صبح امروز آغاز به کار کرد
نخستين همايش محتواي ملي در فضاي مجازي (همايش تهران) صبح امروز چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱با سخنراني دكتر سيدسعيد رضا عاملي، دبير علمي همايش، كار خود را آغاز كرد.
نخستين همايش محتواي ملي در فضاي مجازي (همايش تهران) صبح امروز چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱با سخنراني دكتر سيدسعيد رضا عاملي، دبير علمي همايش، كار خود را آغاز كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، دكتر عاملي، در سخناني، ضمن اشاره به مطالبات مقام معظم رهبري در زمينه فضاي مجازي يادآور شد: ما مي بايست دو فضاي مجازي و فيزيكي را توأمان در نظر داشته باشيم. چرا كه در اين عرصه اگر يكي را فراموش كنيم، باعث مرگ ديگري و سستي در رسيدن به اهدافمان مي شويم.
دكتر عاملي ادامه داد: سخن امروز در زمينه زيرساخت هاي محتوايي و دوفضايي شدن است و كليه فعاليت هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي ما مي بايست برمبناي اين اصل يعني توجه به مسئله دوفضايي باشد. ما بايد ظرفيت هاي فيزيكي و مجازي خود را بشناسيم و تفاوت هاي آنها را نيز درك كنيم. چرا كه براي مثال ارتباطات در فضاي فيزيكي حضوري است، ولي در فضاي مجازي از هر نقطه مي توانيد محتوا را وارد فضاي مجازي كنيد. از سوي ديگر زمان، حركت و سرعت در اين فضا معنا ندارد و همه اين مسائل اهميت استراتژيك فضاي مجازي را افزايش مي دهد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران در بخش ديگر سخنان خود با تشكر از دكتر صلاحي، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، به منظور ميزباني اولين همايش محتواي ملي در فضاي مجازي، اضافه كرد: اين همايش از پنج ماه قبل كليد زده شد و كميته هاي كاري آن شكل گرفت و عليرغم محدوديت زمان، مجموعه مقالات رسيده به همايش بالغ بر ۵۰ مقاله بود كه ۲۲ مقاله آن تاييد شد كه در كتاب مجموعه مقالات ۵۴۷ صفحه اي چاپ شد.
دكتر عاملي اضافه كرد كه در پايان اين همايش علمي، به نويسنده مقالات برگزيده جوايزي تقديم خواهد شد. لازم به ذكر است بعد از دكتر عاملي، دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و رئيس همايش مذكور سخنراني داشت كه در خبرهاي آتي اطلاع رساني خواهد شد.