راهکارهای ایجاد آرشیو ملی وب در کنفرانس مدیریت منابع اطلاعاتی وب بررسی می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۲۳:۱۲
راهکارهای ایجاد آرشیو ملی وب در کنفرانس مدیریت منابع اطلاعاتی وب بررسی می شود
در نخستين "كنفرانس ملي مديريت منابع اطلاعاتي وب" كه چهارشنبه دوم اسفند ماه در سالن همايش هاي سازمان برگزار مي شود، در ميزگردي راهكارهاي ايجاد آرشيو ملي وب و چگونگي همكاري ها بررسي مي شود.
در نخستين "كنفرانس ملي مديريت منابع اطلاعاتي وب" كه چهارشنبه دوم اسفند ماه در سالن همايش هاي سازمان برگزار مي شود، در ميزگردي راهكارهاي ايجاد آرشيو ملي وب و چگونگي همكاري ها بررسي مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد وكتابخانه ملي ج.ا.ا. در اين كنفرانس كه به منظور ايجاد همافزايي ملّي براي مديريت بهينة اطلاعات وب و ايجاد بستري مناسب براي راه اندازي آرشيو ملّي وب در كشور سازماندهي شده است، پژوهشگران اين عرصه به ارائه نظرات علمي خود مي پردازند.
ميزگرد تخصصي براي ايجاد آرشيو ملي وب از برنامه هايي است كه قرار است با حضور روساي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، مركز اسناد و كتابخانه مجلس، رئيس پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) برگزار و تني از شخصيت هاي علمي كشور برگزار و در خصوص نحوه همكاري ها در اين راستا تبادل نظر شود.
هم چنين قرار است در نشست هاي صبح و بعدازظهر 16 مقاله شفاهي و 9 مقاله نيز به عنوان پوستر مقاله ارائه شود. كليه60 مقاله دريافتي كه حائز شرايط لازم براي شركت در كنفرانس مذكور تشخيص داده شده اند، در نشريات فناوري اطلاعات، گنجينه اسناد، مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات و پژوهش نامه مديريت و پردازش اطلاعات چاپ مي شود.
اين همايش ساعت 8:30 صبح چهارشنبه برگزار مي شود و تا 4:30 بعدازظهر ادامه خواهد داشت.