اسناد بنیاد ژاله اصفهانی به کتابخانه ملی تحویل شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۴ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۱۹:۳۵
اسناد بنیاد ژاله اصفهانی به کتابخانه ملی تحویل شد
بر اساس موافقتنامه اي كه بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي و بنياد ژاله اصفهاني به امضاء رسيد، اسناد و منابع متعلق به خانم ژاله اصفهاني به كتابخانه ملي تحويل شد.
بر اساس موافقتنامه اي كه بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي و بنياد ژاله اصفهاني به امضاء رسيد، اسناد و منابع متعلق به خانم ژاله اصفهاني به كتابخانه ملي تحويل شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين تفاهم نامه با موضوع تحويل اصل كتاب ها، نوشته ها، مقالات، نامه ها، اسناد، عكس ها و ساير مدارك و روزنامه هاي متعلق به خانم اصفهاني به همراه يك نسخه الكترونيكي از اين اسناد است و به امضاي معاون اسناد ملي ايران و مديران عامل بنياد ژاله اصفهاني رسيد.
بر اساس اين تفاهم نامه، اين اسناد با هدف حفظ و نگهداي دائمي اين اسناد و دسترسي آسان براي عموم علاقه مندان به اين اسناد و منابع به سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران اهدا شده و سازمان متعهد به نگهداري و دسترسي آن ها براي پژوهشگران داخلي و خارجي شد.
اين تفاهم نامه كه در 3 ماده تنظيم شده، امكان دسترسي و كپي نامحدود اين اسناد را براي بنياد ژاله اصفهاني فراهم مي كند.