کتابخانه ملی و فرهنگستان هنر در زمینه اشتراک منابع اطلاعاتی همکاری می کنند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۵ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۱۹:۲۲
کتابخانه ملی و فرهنگستان هنر در زمینه اشتراک منابع اطلاعاتی همکاری می کنند
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و فرهنگستان هنر به منظور همكاري در تبادل و اشتراك منابع اطلاعات، تفاهم نامه همكاري امضاء كردند.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و فرهنگستان هنر به منظور همكاري در تبادل و اشتراك منابع اطلاعات، تفاهم نامه همكاري امضاء كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين تفاهم نامه با موضوع بهره گيري متقابل از منابع اطلاعاتي، ظرفيت ها و فرصت هاي پژوهشي، مطالعاتي و تخصصي به امضاي دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان و علي معلم دامغاني رئيس فرهنگستان هنر رسيد.
همكاري در تكميل منابع مربوط به تاريخ و مباني هويت هنري و فرهنگي اسلامي، بررسي ماهيت و مباني پژوهش هنري و موضوعات اسلام و تمدن ايراني-اسلامي، ارائه خدمات كتابخانه اي و دانش فني كتابداري و برگزاري دوره هاي تخصصي از مفاد اين تفاهم نامه است.
هم چنين بر اساس اين تفاهم نامه، دو طرف در برگزاري نمايشگاه ها، همايش ها، سخنراني ها، كارگاه هاي علمي، آموزشي و پژوهشي، تهيه تاريخ شفاهي از هنرمندان، آفت زدايي و مرمت نسخه هاي خطي و چاپ سنگي همكاري مي كنند.
از ديگر مفاد اين تفاهم نامه مي توان به همكاري طرفين در ارائه نسخه اي از پايگاه هاي اطلاعاتي و نرم افزارهاي توليد شده، برسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي جديد هنري جامعه و تدوين برنامه براي فعال ساختن ظرفيت ها و توانايي علمي مراكز علمي و پژوهشي اشاره كرد.
در اين تفاهم نامه كه در 3 ماده و 13 بند تنظيم شده و براي 2 سال معتبر است، در خصوص همكاري ها براي ارتقاء دانش تخصصي هنر پژوهان و هنرمندان، تعيين تكليف ارزشيابي اسناد فرهنگستان جهت انتقال به كتابخانه ملي، تهيه تصاوير نسخه هاي خطي، چاپ سنگي و اسناد مورد نياز، شناسايي اساتيد و متخصصان در زمينه روابط بين كتابخانه اي در سطح ملي و بين المللي و هم چنين تبادل و اهداي منابع ديجيتالي تاكيد شده است.