انقلاب اسلامی نقطه عطفی در عرصه ایران شناسی بود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۱۸:۱۶
انقلاب اسلامی نقطه عطفی در عرصه ایران شناسی بود
پرفسور برت فراگنر، ايران شناس برجسته اتريشي، طي نشستي علمي در كتابخانه ملي، انقلاب اسلامي را نقطه عطف و تحول ايران شناسي ناميد.
پرفسور برت فراگنر، ايران شناس برجسته اتريشي، طي نشستي علمي در كتابخانه ملي، انقلاب اسلامي را نقطه عطف و تحول ايران شناسي ناميد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، برت فراگنر، يكي از انديشمندان عرصه ايران شناسي جهان، ظهر امروز هشتم اسفند 1391 در كتابخانه ملي به عنوان سخنران اصلي نشست "ايران شناسي جهاني در 30 سال گذشته" با اشاره به ديده هاي خود در كتابخانه ملي و تقدير از اهميتي كه سازمان اسناد و كتابخانه ملي به بحث ايران شناسي دارد، از حضور دكتر صلاحي در اين نشست علمي تقدير كرد.
اين مستشرق اتريشي كه اكنون در برلين آلمان زندگي مي كند، ضمن اشاره به وضع ايران شناسي درقبل از انقلاب گفت: در آن زمان با وجود رشته ها وفنون گوناگون زبان شناسي و تحقيقات درباره زبان هاي ايراني و باستاني مهجور بود و به تدريج تحقيقاتي در مورد فارسي باستان و اوستايي و ارتباط آن ها با زبان هندي و بعد هم به تدريج با فارسي ميانه به وجود آمد.
وي با بررسي اجمالي روند شكل گيري مباحث ايران شناسي در جهان گفت: در گذشته ايران شناسي را تحت اسلام شناسي مطالعه مي كردند ولي با وقوع انقلاب اسلامي، ايران شناسي خود به بحثي مجزا مبدل شد.
پروفسور فراگنر كه زبان فارسي را به خوبي صحبت مي كرد افزود: بحث اصلي در ايران شناسي روند تاريخي مربوط به زبان هاي قديم است كه در سراسر جهان به صورت يك شبكه اي واحد وجود داشته و از گذشته نيز هماهنگ بوده است. در زمان پيش از انقلاب هم به دليل علاقه خاص و هم بر اساس احساسات و ايدئولوژي هاي آميخته به سياست، علاقه مندي در اين رشته كم بود و از 1983 در مدت يك يا دو سال بحث و مبادله افكار در سراسر دنيا چندين مركز ايران شناسي تاسيس شد، كه مركز ايران شناسي رم به همين منظور توسط كشورهاي اروپايي تاسيس شد.
فراگنر در پايان با يادآوري اين نكته كه مي بايست ايران را توأم با اسلام شناخت، افزود: توصيه من به تمتم ايران شناسان اين است كه مي بايست ايران را به توجه به تغييرات، تحولات و پيرفت هاي آن شناخت و نبايد در اين مسير درجا زد.
گفتني است سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران از سال ها قبل داراي گروه مطالعاتي ايران شناسي و اسلام شناسي بوده و تاكنون ميزبان ده ها شخصيت علمي ايران شناس از كشورهاي جهان نيز بوده است.