منابع موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان سرمایه ملی تلقی می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۱۷:۲۳
منابع موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان سرمایه ملی تلقی می شود
آيت الله سعيدي، توليت آستان مقدس حضرت معصومه (س) در ديدار با دكتر صلاحي، آثار موجود در سازمان اسناد و كتابخانه ملي را جزء سرمايه هاي ملي ناميد و ابراز اميدواري كرد تا اين منابع، به نحو احسن در اختيار پژوهشگران قرار بگيرد.
آيت الله سعيدي، توليت آستان مقدس حضرت معصومه (س) در ديدار با دكتر صلاحي، آثار موجود در سازمان اسناد و كتابخانه ملي را جزء سرمايه هاي ملي ناميد و ابراز اميدواري كرد تا اين منابع، به نحو احسن در اختيار پژوهشگران قرار بگيرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين ديدار ابتدا دكتر اسحق صلاحي گزارشي از وضعيت فعلي و ظرفيت هاي سازمان متبوع بيان داشت و افزود: در كشور حدود 330 هزار جلد نسخه خطي وجود دارد كه در حال فهرست نويسي است و تا پايان سال 1392 در قالب 40 جلد در اختيار پژوهشگران قرار خواهد گرفت. دكتر صلاحي همچنين ابزار اميدواري كرد تا با حمايت هاي آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و با كمك استانداري قم، در راه اندازي مركز اسناد و كتابخانه ملي استان قم نيز تسريع شود.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي، رسالت عظيمي بر دوش دارد
در ديدار دكتر صلاحي و آيت الله علوي بروجردي، از مدرسين حوزه علميه قم و نوه مرجع عاليقدر جهان اسلام، حضرت آيت الله بروجردي (ره) و متولي آثار ايشان، آيت الله بروجردي با برشمردن اهميت جمع آوري مكتوبات متعلق به اسلام و ايران و آثاري كه از ايران در كشورهاي مختلف دنيا و از جمله كشورهاي استعمارگر هست، گفت: سازمان اسناد و كتابخانه ملي رسالت عظيمي در جمع آوري و نگهداري اين آثار دارد و بايد چهره اي كه متاسفانه از نابخردي ها در زمينه كتاب سوزي باقي مانده است را بزدايد.
آيت الله علوي بروجردي همچنين افزود: در عرصه فرهنگي، اسلام ديني است كه با قلم آغاز مي شود ولي متاسفانه كتاب ها هميشه در فرهنگ هاي ديگر مورد تاخت و تاز قرار گرفته اند و نابود شده اند.
آيت الله علوي بروجردي در پايان گفت: شما از زحمتي كه مي كشيد و فعاليت در عرصه فرهنگي نبايد نااميد شويد و بدانيد كه در اين مسير حمايت امام زمان و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را در كنار خود داريد.
گفتني است در پايان ديدارهاي دكتر صلاحي با آيات عظام و علماي حوزه علميه قم، يك دوره 12جلدي فهرستگان نسخ خطي فارسي به ايشان اهداء شد.