دومین فصلنامه "نامه ایران و اسلام" توسط کتابخانه ملی منتشر شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۱۶:۴۴
دومین فصلنامه
دومين فصلنامه علمي _ تحقيقاتي ايران‌شناسي و اسلام‌شناسي با عنوان "نامه ايران و اسلام" توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر شد.
دومين فصلنامه علمي _ تحقيقاتي ايران‌شناسي و اسلام‌شناسي با عنوان "نامه ايران و اسلام" توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، دومين فصلنامه علمي _ تحقيقاتي ايران‌شناسي و اسلام‌شناسي با عنوان "نامه ايران و اسلام" در راستاي اهداف كتابخانه ملي براي در دسترس قرار دادن منابع براي بهره‌برداري محققان و پژوهشگران منتشر شد.
مطالب اين شماره از فصلنامه در دو بخش ايران‌شناسي و اسلام‌شناسي سامان يافته و شامل 3 گفت‌وگو، يازده مقاله علمي و تحقيقي، كتاب‌هاي تازه منتشر شده در حوزه ايران‌شناسي و اسلام‌شناسي در خارج از كشور و نيز تازه‌ترين گزارش‌ها و اخبار فعاليت‌ها و نشست‌هاي علمي ايران پژوهي و اسلام پژوهي در 232 صفحه است.
يكي از ويژگي‌هاي دومين فصلنامه علمي _ تحقيقاتي ايران‌شناسي و اسلام‌شناسي با عنوان "نامه ايران و اسلام" اين است كه از ديدگاه چهار تن از اسلام پژوهان و ايران شناسان خارجي (آمريكايي، افغاني و چيني) پاره‌اي موضوعات مهم مانند نقش ايران شناسان در شناخت و معرفي ايران و ايرانيان، تأثير ذهن و زبان ايرانيان در جهان، روش و منش اسلام‌شناسي در نظام آكادميك غربي و نظام انديشگي مسلمانان و گفتمان اسلام سياسي بررسي شده است.
از عناوين و موضوعات دومين فصلنامه علمي _ تحقيقاتي ايران‌شناسي و اسلام‌شناسي با عنوان "نامه ايران و اسلام" مي‌توان به "ايران‌شناسي غريبان و واقع نمايي آن"، "در تأثير ذهن و زبان ايرانيان در جهان"، "گفتمان‌هاي ايران سرزميني و ايران تاريخي در ايران امروز"، "ايرانيان و منصب قضا در عصر امويان"، "جايزه‌هاي ايران‌شناسي در خارج از كشور"، "ايران‌شناسي در لهستان، گزارش يك سفر"، "درآمدي بر ايران‌شناسي در مصر" و "مطالعات ايراني در كره جنوبي" اشاره كرد.
"روش و منش اسلام‌شناسي در نظام آكادميك غربي و نظام انديشگي مسلمانان"، "رويكرد مسيحيان به اسلام و اسلام‌شناسي"، "گفتمان اسلام سياسي و پاد گفتمان‌هاي آن"، "اسلام دين متمايز"، "مطالعات اسلامي در فنلاند"، "تأملي در اسلام شناسي ژورناليستي در غرب" و "چكيده مقالات به زبان انگليسي" از ديگر بخش‌هاي اين فصلنامه به شمار مي‌روند.