رئیس مرکز اسناد و بایگانی عمان طی نامه ای از میزبانی کتابخانه ملی از وی قدردانی کرد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۱۴:۵۳
رئیس مرکز اسناد و بایگانی عمان طی نامه ای از میزبانی کتابخانه ملی از وی قدردانی کرد
حمدبين محمدالضوياني، رئيس مركز اسناد و بايگاني ملي سلطنتي عمان كه طي روزهاي 28 بهمن تا 2 اسفند از مراكز فرهنگي ايران بازديد كرد، طي نامه اي تشكرآميز از مهمان نوازي سازمان اسناد و كتابخانه ملي قدرداني كرد.
حمدبين محمدالضوياني، رئيس مركز اسناد و بايگاني ملي سلطنتي عمان كه طي روزهاي 28 بهمن تا 2 اسفند از مراكز فرهنگي ايران بازديد كرد، طي نامه اي تشكرآميز از مهمان نوازي سازمان اسناد و كتابخانه ملي قدرداني كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، محمدالضوياني در نامه خود با تشكر ويژه از دكتر اسحق صلاحي، رئيس سازمان، آورده: "بابت تعامل مناسب و استقبال صميمانه از هيأت عماني، نهايت تشكر و قدرداني از رئيس و كاركنان سازمان اسناد و كتابخانه ملي مي شود."
اضافه مي شود رئيس مركز اسناد و بايگاني پادشاهي عمان طي ديداري دوروزه از كتابخانه ملي و همچنين آرشيو ملي ايران، از نزديك با روند حرفه اي سازمان اسناد و كتابخانه ملي آشنا شد و نسبت به پيگيري توافقات به عمل آمده و گسترش مناسبات في مابين، از طريق تفاهم نامه، ابراز علاقه كرد.