ظرف ۸ سال اخیر نزدیک به ۱۲۰ هزار منبع اطلاعاتی به مرکز اسناد و کتابخانه ملی زاهدان اهداء شده است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۱۳:۳۳
ظرف ۸ سال اخیر نزدیک به ۱۲۰ هزار منبع اطلاعاتی به مرکز اسناد و کتابخانه ملی زاهدان اهداء شده است
طي ۸ سال گذشته و در دولت هاي نهم و دهم، حدود ۱۲۰ هزار منبع اطلاعاتي به مركز اسناد و كتابخانه ملي استان سيستان و بلوچستان اهداء شده است.
طي ۸ سال گذشته و در دولت هاي نهم و دهم، حدود ۱۲۰ هزار منبع اطلاعاتي به مركز اسناد و كتابخانه ملي استان سيستان و بلوچستان اهداء شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي به نقل از گزارش عملكرد مركز اسناد و كتابخانه ملي زاهدان، اين تعداد منابع اهدايي، بيش از ۸۵ هزار جلد كتاب، ۱۶ هزار برگ سند، ۷ هزار منبع غيركتابي و نزديك به ۹ هزار جلد نشريات در زمينه هاي موضوعي مختلف را شامل مي شود.
در ميان اهداء كنندگان اين منابع، مرحوم سياوش پرواز با اهداء نزديك به ۱۰۰ هزار منبع اطلاعاتي، شامل ۷۳ هزار جلد كتاب و ۱۵ هزار برگ سند، كه ركوردي جهاني در اين زمينه محسوب مي شود، در رديف اول قرار دارد.
گفتني است سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تاكنون در ۱۰ مركز استاني، شعب خود را داير كرده و طي اهداف ميان مدت و بلند مدت خود قرار است تا چند سال آينده، در همه مراكز استاني نيز مراكز اسناد و كتابخانه ملي هر استان را به منظور گردآوري منابع اطلاعاتي هر استان و دسترس پذير كردن آن منابع براي پژوهشگران همان استان تأسيس كند.