کارشناسان اسناد کلیه دستگاه های دولتی به تایید کتابخانه ملی می رسند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱/۲۰ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۱۱:۳۲
کارشناسان اسناد کلیه دستگاه های دولتی به تایید کتابخانه ملی می رسند
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي گفت: بر اساس ابلاغ جديد دولت، كارشناسان اسناد كليه دستگاه هاي دولتي بايد توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي تاييد شوند.
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي گفت: بر اساس ابلاغ جديد دولت، كارشناسان اسناد كليه دستگاه هاي دولتي بايد توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي تاييد شوند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، وي افزود: اين كارشناسان بايد شرايطشان احراز شود تا اسناد استاندارد و يكدست، مطابق با استانداردهاي موجود به سازمان وارد شود و دوباره كاري در فرايند فهرست نويسي تا اطلاع رساني اسناد نداشته باشيم.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ادامه داد: سازمان بايد به عنوان يك سازمان تصميم گير، اثرگذار و مداخله گر حضور داشته باشد و بتواند برحوزه هاي مختلف كتابداري و اسنادي كشور تاثيرگذار باشد.