نهمین کنفرانس خبری رئیس کتابخانه ملی، فردا برگزارمی شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱/۲۵ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۱۱:۶
نهمین کنفرانس خبری رئیس کتابخانه ملی، فردا برگزارمی شود
نهمين كنفرانس خبري دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي، فردا سه شنبه 27 فروردين ماه برگزار مي شود.
نهمين كنفرانس خبري دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي، فردا سه شنبه 27 فروردين ماه برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين كنفرانس دكتر صلاحي در خصوص فعاليت هاي سازمان در سال گذشته گزارشي ارائه مي كند.
هم چنين ارائه برنامه هاي سال جاري و فعاليت هاي پيش روي سازمان در راستاي دستيابي به اهداف برنامه استراتژيك از ديگر محورهاي نشست رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي است.
گفتني است اين نشست ساعت 10 صبح و در سالن كنفرانس حوزه رياست سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود.