نقش اسناد ساواک در شناخت تاریخ انقلاب اسلامی بسیار موثر است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱/۲۷ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۹:۴۷
نقش اسناد ساواک در شناخت تاریخ انقلاب اسلامی بسیار موثر است
ششمين نشست از مجموعه نشست هاي "پنجاهمين سال آغاز نهضت امام خميني (ره)" در ساختمان آرشيو ملي ايران برگزار شد.
ششمين نشست از مجموعه نشست هاي "پنجاهمين سال آغاز نهضت امام خميني (ره)" در ساختمان آرشيو ملي ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين نشست كه امروز چهارشنبه 28 فروردين ماه و با حضور دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و جمعي از مورخان، متخصصان و علاقه مندان برگزار شد، " هدايت الله بهبودي" روزنامه نگار و تاريخ نگار انقلاب اسلامي به بررسي نقش و اهميت اسناد ساواك در شناخت تاريخ انقلاب اسلامي پرداخت.
بهبودي ضمن اشاره به پنج نشست گذشته، گفت: آن چه به عنوان اسناد ساواك و تحقيق در اين زمينه شناخته شده، فعاليتي است كه با گشايش مركز بررسي اسناد تاريخي وابسته به وزارت اطلاعات و بايگاني سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) از اواسط دهه 70 به روي محققين، رونق گرفت.
بهبودي خاطر نشان كرد: انتشار اسناد، بخش زيادي از زواياي تاريخ ايران را روشن مي سازد. مراكز عمده اسنادي كه اسناد آن ها به دست محققين مي رسد شامل بخش هاي ديپلماسي و سياسي ايران كه وزارت امور خارجه متصدي آن است و اسناد اداري و امنيتي موجود در وزارت اطلاعات است.
وي در بخشي ديگر از سخنان خود، به ذكر انواع سند پرداخت و افزود: تلفن گرام ها، گزارش خبر، نامه ها، كشفيات، اطلاعيه ها، پوسترها و بازجويي ها از جمله مهم ترين اسنادي هستند كه مي توانند به پژوهشگران كمك كنند، از مهمترين و برجسته ترين ويژگي اين اسناد اين است كه از تمام نقاط كشور خبر داده و ما را در جريان اتفاقات سراسر كشور قرار مي دهند.
اين تاريخ نگار انقلاب اسلامي ادامه داد: روزشمارنگاري، زندگي نامه نويسي، تدوين تاريخ عمومي كشور و تاريخ محلي از جمله كاركردهاي گزارشها و اسناد است. در ادامه حاضران در جلسه سوالاتي را مطرح كردند كه پاسخ هاي مرتبط را دريافت نمودند.