سخنرانی رئیس کتابخانه ملی در هفتمین کنفرانس بین المللی "اطلاعات و منابع کتابخانه ای" ازبکستان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱/۳۰ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۹:۲۲
سخنرانی رئیس کتابخانه ملی در هفتمین کنفرانس بین المللی
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در هفتمين كنفرانس بين المللي "اطلاعات و منابع كتابخانه اي در علوم، آموزش و پرورش،فرهنگ و كسب و كار" كه دوم تا پنجم ارديبهشت ماه در تاشكند برگزار مي شود، شركت مي كند و به ارائه سخنراني مي پردازد.
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در هفتمين كنفرانس بين المللي "اطلاعات و منابع كتابخانه اي در علوم، آموزش و پرورش،فرهنگ و كسب و كار" كه دوم تا پنجم ارديبهشت ماه در تاشكند برگزار مي شود، شركت مي كند و به ارائه سخنراني مي پردازد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، عنوان سخنراني دكتر صلاحي "منابع اطلاعات و كتابخانه در علم، آموزش، فرهنگ و تجارت در آسياي مركزي (مطالعه موردي: سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران) است.
ديدار با رئيس كتابخانه ملي ازبكستان، امضاي تفاهم نامه با كتابخانه ملي ازبكستان، شركت در نشست هاي تخصصي كنفرانس، بازديد از موسسه سمرقند و بخارا و موسسه ابوريحان از برنامه هاي دكتر صلاحي در ازبكستان است.