نشست تخصصی "آشنایی با اداره اسناد و بایگانی قوه قضائیه" در آرشیو ملی ایران برگزار شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۴:۴۵
نشست تخصصی
اولين نشست از مجموعه نشست هاي تخصصي آشنايي با مراكز اسنادي و تاريخ پژوهي امروز سه شنبه 10 ارديبهشت ماه در ساختمان آرشيو ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار شد.
اولين نشست از مجموعه نشست هاي تخصصي آشنايي با مراكز اسنادي و تاريخ پژوهي امروز سه شنبه 10 ارديبهشت ماه در ساختمان آرشيو ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين نشست كه به همت پژوهشكده اسناد سازمان برگزارشد، دكتر زريني درخصوص اداره اسناد و بايگاني قوه قضائيه سخنراني كرد.
قرار است در اين مجموعه نشست ها، مراكز اسنادي و تاريخ پژوهي براي آشنايي بيشتر محققان و پژوهشگران تاريخ و اسناد معرفي شوند.