رئیس کتابخانه ملی جمهوری چک از غرفه سازمان در نمایشگاه کتاب بازدید کرد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۱۲ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۳:۴۲
رئیس کتابخانه ملی جمهوری چک از غرفه سازمان در نمایشگاه کتاب بازدید کرد
در بيست و ششمين دوره نمايشگاه كتاب تهران توماس بوهم رئيس كتابخانه ملي جمهوري چك و معاون وي آدولف كنول از غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي بازديد كردند.
در بيست و ششمين دوره نمايشگاه كتاب تهران توماس بوهم رئيس كتابخانه ملي جمهوري چك و معاون وي آدولف كنول از غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در اين ديدار رئيس كتابخانه ملي جمهوري چك ضمن اظهار خوشحالي از حضور در اين نمايشگاه گفت: به نظر مي رسد نمايشگاه كتاب تهران از هر جهت بزرگ و قابل توجه است و در سطح جهان يكي از نمايشگاه هاي مهم به شمار مي رود. توماس بوهم همچنين با ابراز شگفتي از آنچه كه در ايران و در زمينه مسائل فرهنگي ديده تصريح كرد:آنچه كه از رسانه ها درباره ايران مي شنويم و آنچه كه در واقعيت مي بينيم تفاوت هاي بسياري دارد و اين مسئله به ما كمك مي كند تا در زمينه همكاري هاي فرهنگي و كتابخانه اي با ايران شكي به خود راه ندهيم. بوهم و معاون وي در ادامه به بازديد از بخش هاي مختلف غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي در بيست وششمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران پرداختند و از نزديك با خدمات ارائه شده در اين غرفه آشنا شدند.
لازم به ذكر است رئيس كتابخانه ملي جمهوري چك پيش از اين ديدارهايي با رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران داشته و در كنار آن از مراكز مختلف فرهنگي و رسانه اي نيز بازديد كرد و با برخي از رسانه هاي جمعي در زمينه چگونگي گسترش همكاري هاي كتابخانه اي نيز مصاحبه هاي انجام داد.
اضافه مي شود غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران امسال همانند سال هاي گذشته در بخش شبستان روبه روي محراب قرار دارد و روزانه پذيراي خيل كثير بازديدكنندگان است.