غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی در نمایشگاه کتاب روزانه پذیرای هزاران نفر از اهالی کتاب و فرهنگ است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۱۴ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۳:۲۹
غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی در نمایشگاه کتاب روزانه پذیرای هزاران نفر از اهالی کتاب و فرهنگ است

غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران به طور متوسط روزانه 10 هزار نفر بازديدكننده دارد.

غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران به طور متوسط روزانه 10 هزار نفر بازديدكننده دارد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، ازبيست و ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، غرفه سازمان با حضور بخش هاي متنوع و خدمات مختلف از جمله بخش فيپا، شاپا، شابكا، مرجع مجازي، كتابخانه ديجيتال، آرشيو ملي، اسناد، تاريخ شفاهي و انتشارات مورد استقبال مراجعين قرار گرفته است.
از جمله شاخصه هاي اين غرفه ارائه دوره 20 جلدي فهرستگان نسخ خطي ايران(فنخا) است كه در نوع خود فهرستگاني بي نظير به شمار مي رود. همچنين نسخه چاپ شده نفيس ديوان شعر حافظ شيرازي از جمله ديگر جاذبه هاي امسال غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي است.
اضافه مي شود غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در محل شبستان مصلي امام خميني (ره)، روبروي محراب واقع است.