پیام تبریک به مناسبت سال روز تاسیس آرشیو ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۱۶ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۱:۳۷
پیام تبریک به مناسبت سال روز تاسیس آرشیو ملی ایران
تاريخ مجموعه تجربياتي است كه عدم بهره مندي از اين دستاورد گرانبها و سرمايه عظيم بشري مي تواند ضمن آن كه به تكرار خطاها و اشتباهات گذشته بيانجامد، باعث گسستگي نسل امروز با نسل هاي پيشين شود و مي بايست اين تجارب به نسل حاضر منتقل شود.
تاريخ مجموعه تجربياتي است كه عدم بهره مندي از اين دستاورد گرانبها و سرمايه عظيم بشري مي تواند ضمن آن كه به تكرار خطاها و اشتباهات گذشته بيانجامد، باعث گسستگي نسل امروز با نسل هاي پيشين شود و مي بايست اين تجارب به نسل حاضر منتقل شود.
آرشيو ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، به منزله گنجينه اي عظيم و گرانبها و مجموعه اي سترگ از اسناد فرهنگ و تمدن اسلام و ايران، به منزله پل ارتباطي بين نسل هاي گذشته و آينده اين سرزمين كهن است كه بايد از اين ميراث عظيم تمدني و فرهنگي حفاظت و صيانت شود.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، با تبريك روز 17 ارديبهشت ماه، چهل و سومين سال روز تاسيس آرشيو ملي ايران را به كليه كاركنان تلاشگر سازمان و حافظان اصلي سرمايه هاي فرهنگي ايران اسلامي تبريك مي گويد.
روابط عمومي