دکتر صلاحی رئیس کتابخانه ملی در نماز جمعه این هفته تهران، بر ضرورت احیای نسخ خطی تاکید کرد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۱۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۵۹:۲۰
دکتر صلاحی رئیس کتابخانه ملی در نماز جمعه این هفته تهران، بر ضرورت احیای نسخ خطی تاکید کرد
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي، امروز جمعه 20 ارديبهشت ماه در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران با تاكيد بر احياي همه نسخ خطي و كتاب هاي نفيس افزود: امروز بهائيت به سركردگي اسرائيل و وهابيت تكفيري به عنوان دو لبه قيچي حركت مي كنند تا آثار متقن شيعي و اسلامي را جمع آوري و نابود كنند، بر ما فرض است براي صيانت از چنين آثاري تلاش كنيم و دست هاي قانونگذاري همت كنند تا جمع آوري نسخ خطي با مديريت يك مجموعه انجام شود.
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي، امروز جمعه 20 ارديبهشت ماه در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران با تاكيد بر احياي همه نسخ خطي و كتاب هاي نفيس افزود: امروز بهائيت به سركردگي اسرائيل و وهابيت تكفيري به عنوان دو لبه قيچي حركت مي كنند تا آثار متقن شيعي و اسلامي را جمع آوري و نابود كنند، بر ما فرض است براي صيانت از چنين آثاري تلاش كنيم و دست هاي قانونگذاري همت كنند تا جمع آوري نسخ خطي با مديريت يك مجموعه انجام شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، وي با تبريك ميلاد امام محمد باقر (ع)، ميزان سهم سرانه مطالعه در كشور را پايين دانست و افزود: بايد در اين عرصه بيش از گذشته تلاش كنيم. وي ادامه داد: افتخار سازمان اسناد و كتابخانه ملي اين است كه نخستين كتابخانه ملي در جهان است كه به شكل شبانه روزي خدمات مي دهد و اين فرصتي است كه تنها در اختيار كتابخانه ملي ايران است.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در ادامه با بيان اينكه اسلام پرچمدار كتاب و كتابخواني است، گفت: چه زيبا رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر ملتي سر و كارش با كتاب و كتابخواني نباشد، خسارت بزرگي خواهد ديد و كتابخواني به عنوان يك ضرورت ملي و واجب ديني است.
دكتر صلاحي خاطرنشان كرد: ملت ها فرهنگ خود را از كتاب شروع كردند و امروز ملت ايران، ميراث دار تمدن بسيار بزرگ و درخشان خصوصاً تمدن بارور شده اي است كه از سوي اسلام در سرزمين ايران از گذشته هاي دور تحقق پيدا كرده است.
وي افزود: امروز مديون همه انديشمندان و دانشمندان ديني هستيم كه براي غنا و باروري بيش از پيش اين تمدن تلاش كردند و در جاي جاي جهان در كتابخانه هاي ملي و موزه ها، آثار مكتوب و مستند اين عالمان ديني حضور دارد.
بيش از 8 هزار ناشر فعال، فيپاي الكترونيكي خود را از كتابخانه ملي دريافت مي كنند
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در ادامه با اشاره به فعاليت هاي سازمان، تصريح كرد: كتابخانه ملي در طول سال فقط سه روز، يعني اول فروردين، 10 محرم و 21 ماه رمضان تعطيل است.
دكتر صلاحي گفت: فرصت خوبي براي ناشران فراهم كرديم و افتخار داريم كه امروز 8 هزار ناشر فعال عضو الكترونيك سازمان اسناد و كتابخانه ملي هستند و بدون نياز به مراجعه حضوري مي توانند خدمات فيپاي الكترونيكي بگيرند.
وي با اشاره به سه خدمت همزمان و منحصر به فرد كتابخانه ملي در جهان در حوزه مرجع مجازي ادامه داد: 130 هزار عضو داريم و روزانه 2 هزار نفر به سازمان با شرط حداقل دانشجوي كارشناسي ارشد مراجعه مي كنند.
بزرگترين مجموعه اهدايي نسخ خطي و چاپي به كتابخانه ملي در سال گذشته رقم خورد
دكتر صلاحي با اشاره به اهداي بزرگترين مجموعه نسخ خطي و چاپي در سال گذشته افزود: بزرگترين اهداي كتاب چاپي در سال گذشته رقم خورد و بيش از 55 هزار كتاب چاپي به كتابخانه ملي هديه شد.
همچنين بزرگترين اهداي نسخ خطي و نفيس در سال گذشته انجام شد و بيش از 1200 نسخه چاپ سنگي و خطي اهدايي داشتيم. وي تصريح كرد: تعدادي از علما نيز كتابخانه شخصي خود را به كتابخانه ملي هديه كردند.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي گفت: اسناد دوره مشروطيت، دفاع مقدس و انقلاب اسلامي، نهضت ملي شدن نفت، نهضت جنگل و نواب صفوي يك بار ديگر بازيابي شده و بيش از 2 هزار ساعت از تاريخ انقلاب اسلامي را به عنوان تاريخ شفاهي ثبت و ضبط كرديم.
وي ادامه داد: در دو سال گذشته تلاش كرديم تا از امحاي اسناد در دستگاه هاي دولتي جلوگيري كنيم و اين كار انجام شد. دكتر صلاحي در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت حفظ نسخ خطي تأكيد كرد و از ملت ايران خواست تا نسخ خطي و ميراثي كه متعلق به اين ملت است را هديه كنند و يا سازمان اسناد را امين خويش بدانند تا امانتداري كرده و از حوادث تخريب صيانت كند.
نگهداري اسناد و منابع در شرايط غير استاندارد، خيانت به ميراث مقدس ملت است
دكتر صلاحي با بيان اين كه سازمان ماهيتي علمي و تحقيقاتي دارد، گفت: همه تلاش ما اين است كه در عرصه ديجيتالي كردن اسناد، استانداردي توليد كنيم تا مديريت درستي در اين زمينه داشته باشيم. سال گذشته 44 هزار عنوان، معادل 11 ميليون و 500 هزار صفحه كتاب اسكن شد و در سايت كتابخانه ملي قرارگرفت.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي با اشاره به اين كه اگر كتاب ها و اسنادي كه در خانه ها و كتابخانه هاي غيراستاندارد نگهداري مي شود، خيانت به ميراث مقدس اين ملت است، گفت: امروز براي نگهداري و مرمت كتاب ها علمي وجود دارد و در جمهوري اسلامي براي نگهداري چنين اسنادي، هزينه شده است.
سه نهضت ديجيتالي كردن اسناد، تايپ و ترجمه به زبان هاي زنده دنيا دنبال شود
وي اظهار كرد: در سال گذشته،‌ بيش از 42 عنوان كتاب چاپ كرديم و فهرست 330 هزار نسخ موجود در داخل ايران را در حال انتشار داريم كه 20 جلد آن در نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران عرضه شد و اميدواريم سال بعد 20 جلد ديگر عرضه شود.
دكتر صلاحي با اشاره به اين‌كه تاكنون با 9 كشور ارتباط برقرار شده و بيش از 1500 خارجي نيز از كتابخانه ملي بازديدكردند، گفت: تا كنون پنج اثر از جمله اسناد دوره صفوي،‌ خمسه نظامي‌، شاهنامه بايسنقري‌ و نقشه‌هاي دوره قاجار را در يونسكو ثبت جهاني كرديم. 10 اثر از جمله اذان مرحوم مؤذن‌زاده‌، سند جان مرجان درباره خليج فارس و اسناد شهداي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس را نيز ثبت ملي شده است.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي همچنين عنوان كرد: بايد سه نهضت از جمله ديجيتالي كردن اسناد و كتاب‌ها و تايپ‌ و ترجمه به زبان‌هاي زنده دنيا دنبال شود.