معاون کتابخانه ملی منصوب شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۲۸ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۵۷:۵۱
معاون کتابخانه ملی منصوب شد

طي حكمي از سوي دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي "علي اكبر صفي­پور" به عنوان معاون كتابخانه ملي و " محمدحسين واقف­زاده" به عنوان سرپرست معاونت پژوهش، برنامه­ريزي و فناوري منصوب شدند.

 

طي حكمي از سوي دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي "علي اكبر صفي­پور" به عنوان معاون كتابخانه ملي و " محمدحسين واقف­زاده" به عنوان سرپرست معاونت پژوهش، برنامه­ريزي و فناوري منصوب شدند.

پيش از اين صفي­پور معاون پژوهش و واقف­زاده مديركل فناوري و اطلاعات سازمان بوده است.