نامزدهای انتخابات محتوای تبلیغاتشان را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی تحویل دهند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۳/۵ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۵۶:۴۷
نامزدهای انتخابات محتوای تبلیغاتشان را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی تحویل دهند
دكتر صلاحي رئيس اين سازمان در حاشيه مراسم ديدار با رئيس كتابخانه شانگهاي چين گفت: از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري مي خواهيم كه محتواي تبليغاتي خود شامل خاطرات، رزومه شخصي، اهداف و برنامه هايشان را در غالب لوح فشرده، نمونه چاپي و هر آنچه براي معرفي خودشان توليد مي كنند، براي استفاده پژوهشگران به اين سازمان تحويل دهند.
دكتر صلاحي رئيس اين سازمان در حاشيه مراسم ديدار با رئيس كتابخانه شانگهاي چين گفت: از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري مي خواهيم كه محتواي تبليغاتي خود شامل خاطرات، رزومه شخصي، اهداف و برنامه هايشان را در غالب لوح فشرده، نمونه چاپي و هر آنچه براي معرفي خودشان توليد مي كنند، براي استفاده پژوهشگران به اين سازمان تحويل دهند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، دكتر صلاحي با اشاره به اين كه در گذشته نيز اين كار به صورت پراكنده و از جانب افرادي كه نسبت به ماهيت اين سازمان آشنايي داشتند، صورت گرفته است، اظهار داشت: اميدوارم اين كار به صورت رسمي و از جانب ستاد تبليغاتي كانديداها انجام شود.
وي همچنين با اشاره به تحقيق صورت گرفته در بين اعضاء كتابخانه ملي كه رشد بي نظير استفاده از فضاي مجازي را نويد مي دهد، بيان كرد: كانديداها از اين محيط غافل نخواهند بود.
شايان ذكر است، 400 صندوق راي و18 هزار و 500 مهر انتخابات در سازمان اسناد و كتابخانه ملي نگهداري مي شود.