دو فصلنامه جدید به خانواده نشریات سازمان اسناد و کتابخانه ملی افزوده می شوند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۳/۱۱ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۵۵:۵۶
دو فصلنامه جدید به خانواده نشریات سازمان اسناد و کتابخانه ملی افزوده می شوند
دو نشريه "آرشيو ملي ايران (آما)" و "تاريخ شفاهي" نشرياتي هستند كه به زودي به جمع نشريات علمي سازمان اسناد و كتابخانه ملي افزوده مي شوند.
دو نشريه "آرشيو ملي ايران (آما)" و "تاريخ شفاهي" نشرياتي هستند كه به زودي به جمع نشريات علمي سازمان اسناد و كتابخانه ملي افزوده مي شوند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين دو فصلنامه به صاحب امتيازي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و پژوهشكده اسناد به دست علاقه مندان حوزه هاي آرشيو و تاريخ شفاهي خواهد رسيد و مجوز انتشار آن ها از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت شده است.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي تاكنون سه فصلنامه "مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات" و "گنجينه اسناد" به صورت علمي- پژوهشي و "نامه ايران و اسلام" را منتشر كرده و با افزوده شدن دو فصلنامه مذكور تعداد نشريات علمي اين سازمان به عدد پنج مي رسد.