خودداری یونسکو از تصویب جایزه بین المللی فردوسی تا تصویب آیین نامه جدید


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۴/۱۱ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۵۰:۵۷
خودداری یونسکو از تصویب جایزه بین المللی فردوسی تا تصویب آیین نامه جدید
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در خصوص وضعيت جايزه بين المللي فردوسي در يونسكو گفت: يونسكو تا تصويب آيين نامه جديد از تصويب جايزه بين المللي فردوسي خودداري مي كند.
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در خصوص وضعيت جايزه بين المللي فردوسي در يونسكو گفت: يونسكو تا تصويب آيين نامه جديد از تصويب جايزه بين المللي فردوسي خودداري مي كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، وي افزود: بر اساس آخرين گزارش هاي رسيده، يونسكو با تصويب جايزه بين المللي براي يكي از كشورهاي آفريقايي، به منظور جلوگيري از اختلاف نظر با ساير كشورها، تصويب جايزه بين المللي فردوسي را به آينده موكول كرد.
دكتر صلاحي ادامه داد: تصويب جايزه بين المللي فردوسي و هر گونه جايزه بين المللي ديگر منوط به تصويب آيين نامه جديد جايزه بين المللي در يونسكو شده است. رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي افزود: متاسفانه پي گيري هاي چندساله تاكنون نتيجه نداده و معلوم نيست تا كي بايد در انتظار بمانيم.
وي در پايان ابراز اميدواري كرد: هرچه زودتر مقدمات لازم براي تصويب جايزه بين المللي فردوسي فراهم شود و اين موضوع فرهنگي به اجرا درآيد.