کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس در مرمت آثار خطی نفیس همکاری می کنند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۴/۱۵ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۵۰:۳۲
کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس در مرمت آثار خطی نفیس همکاری می کنند
بر اساس تفاهم نامه اي كه بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي و كتابخانه ، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي به امضاء رسيد، دو طرف متعهد شدند در آسيب شناسي و مرمت آثار خطي، نفيس و اسناد همكاري كنند.
بر اساس تفاهم نامه اي كه بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي و كتابخانه ، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي به امضاء رسيد، دو طرف متعهد شدند در آسيب شناسي و مرمت آثار خطي، نفيس و اسناد همكاري كنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين تفاهم نامه با موضوع بهره گيري متقابل طرفين از منابع اطلاعاتي، ظرفيت ها و فرصت هاي پژوهشي، مطالعاتي، فرهنگي و تخصصي به امضاء دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و دكتر محمد رجبي رئيس كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي به امضاء رسيد.
اين تفاهم نامه در 3 ماده و 14 بند تنظيم شده و بر اساس آن، دو طرف در زمينه انتقال اطلاعات فهرست نويسي، چكيده نويسي و ديجيتالي مربوط به كتب، نشريات و اسناد آرشيوي، ارائه ليست خريد آينده كتاب و نشريات خود براي صرفه جويي و تكميل كمبود ديگر منابع از طريق اسكن مجموعه ها، شناسايي و رفع كسري مجموعه كتاب و نشريات از طريق مبادله و اهدا و يا تبادل نسخه ديجيتال و تبادل نسخه رقمي منابع خطي و چاپ سنگي همكاري مي كنند.
همكاري براي اجراي طرح آزمايشي سازماندهي منابع كتابي و غيركتابي بر اساس اف. آر. بي. آر. (FRBR) و بر مبناي دستورالعمل آر. دي. اي(RDA)، تبادل اطلاعات و تعامل در خصوص پردازش منابع ديجيتالي و فراداده ها در نرم افزار كتابخانه ديجيتال، برگزاري نمايشگاه ها، همايش ها، سخنراني ها و كارگاه هاي علمي، آموزشي و پژوهشي، ارائه دوره هاي آموزشي تخصصي و تبادل موقت يا دائمي كارشناس حوزه هاي مختلف به صورت مامور يا انتقال از ديگر مفاد اين تفاهم نامه است.
هم چنين دو طرف متعهد شدند در انجام پروژه هاي پژوهشي، تحقيقاتي، تخصصي و انتشاراتي، ايجاد جايگاه مشترك كتابخانه ديجيتال و كتاب الكترونيكي و ارتباط با ساير كتابخانه ها و مراكز علمي براي ايجاد تشكلي فراگير براي كليه كتابخانه هاي كشور همكاري كنند. گفتني است اين تفاهم نامه براي مدت 5 سال معتبر است.