امحای اوراق راکد سه مرکز دولتی در جلسه شورای اسناد ملی مورد بررسی قرار گرفت


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۴/۱۶ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۴۹:۵۵
امحای اوراق راکد سه مرکز دولتی در جلسه شورای اسناد ملی مورد بررسی قرار گرفت
جلسه دويست و هشتادو چهارم شوراي اسناد ملي در ساختمان آرشيو ملي ايران برگزار شد.
جلسه دويست و هشتادو چهارم شوراي اسناد ملي در ساختمان آرشيو ملي ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در اين جلسه كه با حضور كارشناسان ذيربط و معاون اسناد ملي برگزار شد، اخذ مجوز عمومي مربوط به 6 رديف و 9 رديف فرم هاي "درخواست مجوز امحاي اوراق راكد" وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و وزارت ورزش و جوانان مورد بررسي قرار گرفت كه طي آن 3 رديف انتقالي، 12 رديف امحايي و 1 رديف امحايي مشروط به تصويب رسيد.
شايان ذكر است سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به عنوان متولي صدور مجوز امحاء اوراق و اسناد دولتي در كشور به شمار مي رود و تخطي از مصوبات اين سازمان در زمينه اسناد دولتي موجب اجراي قوانين كيفري براي سازمان ها و اشخاص خاطي است.