تقدیر از رئیس کتابخانه ملی توسط مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۴/۱۷ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۴۹:۴۲
تقدیر از رئیس کتابخانه ملی توسط مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي از سوي سيد محمد هاشمي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ مورد تقدير قرار گرفت.
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي از سوي سيد محمد هاشمي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ مورد تقدير قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه مي جمهوري اسلامي ايران، اين تقدير به دليل رويكرد سازمان در مديريت مصرف انرژي و در نتيجه كاهش مصرف انرژي الكتريكي عنوان شده است.
متن تقدير نامه به اين شرح است:
رياست محترم كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام
با توجه به رويكرد شايسته آن سازمان در مديريت مصرف انرژي كه باعث كاهش مصرف انرژي الكتريكي در مقايسه با سال گذشته گرديده است، بدينوسيله ضمن تشكر از همكاري و تعاملات صميمانه انجام شده، با شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، توفيق روز افزون شما را در پياده سازي هرچه بهتر مديريت مصرف انرژي از درگاه خداوند متعال خواستارم.
سيد محمد هاشمي
رئيس هيات مديره و مديرعامل

گفتني است براساس گزارش معاونت پشتيباني، امور حقوقي و استان هاي سازمان مديريت مصرف انرژي و كاهش ميزان برق مصرفي براي سازمان بيش از 170 ميليون ريال صرفه جويي به همراه داشت.