کتابخانه ملی و مرکز مطالعات شیخ صفی الدین اردبیلی در اشتراک منابع اطلاعاتی همکاری می کنند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۴/۲۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۴۵:۱۵
کتابخانه ملی و مرکز مطالعات شیخ صفی الدین اردبیلی در اشتراک منابع اطلاعاتی همکاری می کنند
بر اساس تفاهم نامه همكاري بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي و مركز تحقيقات و مطالعات شيخ صفي الدين اردبيلي، دو طرف بر تبادل، اشتراك منابع اطلاعاتي و فعاليت هاي پژوهشي همكاري مي كنند.
بر اساس تفاهم نامه همكاري بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي و مركز تحقيقات و مطالعات شيخ صفي الدين اردبيلي، دو طرف بر تبادل، اشتراك منابع اطلاعاتي و فعاليت هاي پژوهشي همكاري مي كنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين تفاهم نامه كه به امضاي دكتر اسحق صلاحي و حجت الاسلام دكتر سيد سلمان صفوي روساي سازمان اسناد و كتابخانه ملي و مركز تحقيقات و مطالعات شيخ صفي الدين اردبيلي رسيد، مقرر شد دو طرف در تصحيح و نگارش كتب فاخر درباره انديشمندان ايراني و اسلامي همكاري كنند.
از مفاد ديگر اين تفاهم نامه مي توان به مشاوره و همكاري در تعيين زمينه ها، نيازها و اولويت هاي پژوهشي طرفين، طراحي و اجراي كارگاه هاي آموزشي مورد نظر طرفين، برگزاري گردهمايي ها و سمينارهاي علمي پژوهشي مشترك، تهيه نرم افزارهاي تخصصي مورد نياز اشاره كرد.
هم چنين گسترش ارتباط فعال و موثر پژوهشي از طريق اجراي طرح ها و جلسات مشاوره اي مشترك، همكاري در انتشار طرح هاي تحقيقاتي، نشست ها، سمينارهاي انجام شده به شكل كتاب، تبادل نسخه رقمي منابع خطي و چاپ سنگي، ايجاد جايگاه مشترك و انجام پروژه هاي پژوهشي، تحقيقاتي، تخصصي و انتشاراتي از ديگر بندهاي اين تفاهم نامه براي همكاري طرفين است.
گفتني است اين تفاهم نامه در سه ماده، سيزده بند و يك تبصره تنظيم شده و 5 سال اعتبار دارد.