اعلام آمادگی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۵/۸ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۴۳:۵
اعلام آمادگی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس
نام گذاري آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به عنوان روز قدس، تدبير هوشمندانه حضرت امام خميني (ره) براي ننشستن غبار فراموشي و نسيان بر آرمان دنياي اسلام بود. همانگونه كه ايشان درباره اين روز فرمودند:
نام گذاري آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به عنوان روز قدس، تدبير هوشمندانه حضرت امام خميني (ره) براي ننشستن غبار فراموشي و نسيان بر آرمان دنياي اسلام بود. همانگونه كه ايشان درباره اين روز فرمودند:
" روز قدس فقط روز فلسطين نيست، روز اسلام است؛ روز حكومت اسلامي است. روزي است كه بايد جمهوري اسلامي در سراسر كشورها بيرق آن برافراشته شود. روزي است كه بايد به ابرقدرتها فهماند كه ديگر آنها نمي توانند در ممالك اسلامي پيشروي كنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اكرم مي دانم، روزي است كه بايدما تمام قواي خودمان را مجهز كنيم؛ و مسلمين از آن انزوايي كه آنها را كشانده بودند خارج شوند، و با تمام قدرت و قوت در مقابل اجانب بايستند."
همزمان با آخرين جمعه ماه مبارك رمضان، كاركنان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران اعم از مديران، اعضاء هيأت علمي و كارمندان، همگام با امت اسلامي و آزادگان سراسر جهان با حضور در راهپيمايي روز قدس بار ديگر فرياد عدالت خواهي و احقاق حقوق ملت مظلوم فلسطين را سر خواهند داد.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي همچنين از ملت غيور ايران اسلامي دعوت مي كند تا با حضور در راهپيمايي روز قدس فرياد بلند وحدت مسلمين عليه اشغالگران قدس شريف را به گوش جهانيان برسانند.

روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران