نزدیک به سه میلیون منبع در کتابخانه ملی در دسترس پژوهشگران قرار دارد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۵/۲۷ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۳۸:۱۷
نزدیک به سه میلیون منبع در کتابخانه ملی در دسترس پژوهشگران قرار دارد
تعداد 2 ميليون و 796 هزار و 16 منبع اعم از كتاب ها، پيايندها و منابع غير كتابي چاپ شده در كشور در كتابخانه ملي در دسترس پژوهشگران قرار دارد.
تعداد 2 ميليون و 796 هزار و 16 منبع اعم از كتاب ها، پيايندها و منابع غير كتابي چاپ شده در كشور در كتابخانه ملي در دسترس پژوهشگران قرار دارد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، سازمان اسناد و كتابخانه ملي به عنوان ميراث دار آثار مكتوب ايرانيان بيش از 2 ميليون و 200 هزار نسخه كتاب چاپي قابل امانت را دراختيار پژوهشگران و محققان قرار داده است.
هم چنين تعداد 186 هزار و 240 نسخه پيايند، 407 هزار و 981 نسخه منابع غير كتابي در مخازن كتابخانه ملي وجود دارد كه مي توانند امانت بگيرند. شايان ذكر است ماهانه منابع جديد به اين تعداد افزوده شده كه پس از مراحل فهرست نويسي، آماده سازي و ورود اطلاعات در اختيار پژوهشگران و محققان قرار مي گيرد.